රසෝඝය - රසකාමින්ගේ නවාතැන

පැන්සලින් රටා මවන අපූරු පුංචි සිත්තරා

පානම අම්පිටිය දේවාලයේ නොඇසූ කථා

වසන්තයට පෙර ගිම්හානයේ සිට

ෆැන්ටසිකරණයෙන් ඔබ්බට යොවුන් නව කතාව, “ළහිරු කිතලගම ගේ චුට්ටේ”.

සුනිල් ගේ තිත්ත කහට ඉංග්‍රීසි රසවතුන්ට.

උරග විංසතියක කුරුලු බිත්තර සොයන සීතා රංජනී

දහඩියට පාටක් – සංහිඳියාවට පාර කියන ළමා පොතක්.

සමන් සී. ලියූ සියවසක සියසවිය එළි දකී

ලිංගාභිෂේක ගන්වන මහා ශිවරාත්‍රිය

අසූ එක් වැන්න නටන සූරසේනයෝ

“කලාව” තුළින් මනස සුවපත් කරන කලාව

සකුරා සුවඳ මුසු වූ ගාන්ධර්ව යාමය

කුරුළුගෙන් “දිවිදොස්ගල උරුමක්කාරයෝ

මොනරාගල අලුත් අවුරුද්ද

අඟුල්මල් සුළඟෙහි නොගිලිහුණු කවි පද

තාත්තා සහ හිම

ඇත්තම කියන්න

ගිම්හානයත් ගෙවුණා

තුරුණු මිදිවැල පලබරය.

මනමේ කුමරි වලප

අංගුලිමාල සුළඟ

කොත්මලාවේ නිවුණු පිය පහන

දුර වැඩි තරම්

අකාලික පිළිබිඹුව

නිදහස සොයා

සමන්තය

කළු දළ මල