හිතවත්කමට දුන්න පත්වීම් නිසා, මහනුවර පාසල් පිරිසිදු කිරීම අසීරුයි

පසුගිය රජය සමයේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පාසැල් රැසක කම්කරු හා සනීපාරක්ෂක කම්කරු පත්වීම් කුලියාපිටිය ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයින්ට ලබාදී තිබීම නිසා දෙවන පාසැල් වාරය ආරම්භ කිරීමට ප්‍රථම පාසැල් පිරිසිදු කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ නිසියාකාරව ක්‍රියාත්මක කිරීමට නොහැකි තත්ත්වයක් මතුව තිබේ. කොරෝනා ව්‍යාප්තියත් සමඟ වසා දැමුණු මහනුවර පාසැල් යළි විවෘත කිරීමට පෙර පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර නීතීඥ ලලිත් යූ ගමගේ මහතා පළාත් අධ්‍යාපන බලධාරීන්ට දැනුම් දී ඇත.

මහනුවර පාසැල් රැසක කම්කරු හා සනීපාරක්ෂක කම්කරු පත්වීම් ලද විශාල පිරිසක් කුලියාපිටියේ පදිංචිකරුවන් බැවින් අදාළ වැඩසටහන් වලට ඔවුන් ගෙන්වා ගැනීම අසීරු වී තිබෙන බව මධ්‍යම පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ තිලක් ඒකනායක මහතා අද (01) මධ්‍යම පළාත් කොරෝනා කමිටුවේදී පැවසීය.

මහනුවර කළාපයේ පාසැල් 126 ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන් 90 ක් පසුගිය කාලය තුළ ක්‍රියාත්මක කළ බවද මෙහිදී ඒකනායක මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *