හැඳුනුම්පත නැති ජනයාටත් ඡන්දය දාන්න වැඩපිළිවෙලක්

බලන්ගොඩ මැතිවරණ කොටිඨාශයට අයත් ඉඔුල්පේ සහ බලන්ගොඩ ප්‍රදේශිය ලේකම් බල ප්‍රදේශවල වතුකරය ආශ්‍රිතව සහ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල ජාතික හැඳුනුම් පත් නොමැතිව විශාල පිරිසක් සිටින බවත් ඒ හේතුවෙන් මෙවර පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ ඡන්දය දැමිම සදහා ඉදිරිපත්වීමේදී එම පුද්ගලයන්ට ගැටලුවක් පවතින බවත් වාර්තා වෙි. විශේෂයෙන් ඉඔුල්පේ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් නන්පෙරියල්, වලේබොඩ , රයි වත්ත , සිසිල්ටන්, මාරතැන්න යන වතු යායවල මෙන්ම ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල පදිංචි ඇතැම් අයට ජාතික හැදුනුමි පත් නොමැති බව ජනතාව පවසති. මෙි අතර බලන්ගොඩ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොටිඨාශයට අයත් රාස්සගල , මැද්දෙකන්ද , ඒ්ගස්ලැන්ඩි, සමනලවත්ත, වෙලේකුඔුර, ඌවැල්ල යන වතු කරයේ ජනාවාසවල මෙන්ම තවත් ප්‍රදේශවල ද හැදුනුම් පත් ගැටලුව පවතින විශාල පිරිසක් සිටින බව වාර්තා වේ.

වතුකරයේ වයස්ගත විශාල පිරිසකට උප්පැන්න සහතිකය නොමැති කම හේතුවෙන් ජාතික හැඳුනුම් පත් සකස්කර ගැනිමෙිි ගැටලුවක් පවතින බව ද සොයා බැලීමේදී වාර්තා විය. මෙවර පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදි ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරිම සමිබන්ධයෙන් ඔවුන්ටද ගැටලුවකට මුහුණ පැමට සිදුවන බව පැවැසේ.

මෙිි සමිබන්ධයෙන් ඉඔුල්පේ ප්‍රාදේශිය ලේකම් බී.එමි.බී.එමි. ඒ. බටුගෙදර මහතාගෙන් සහ බලන්ගොඩ රාදේශිය ලේකම් එච්.එම්.හේමන්ත බණ්ඩාර යන මහත්වරුන්ගෙන් කළ විමසීමකදි දැනගන්නට ලැබුණේ ජාතික හැඳුනුම්පත් නොමැති ඔිනෑම ජන්ද දායකයෙකුට තමන් පදිංචි වසම භාර ග්‍රාම නිලධාරි වරයා මාර්ගයෙන් තාවකාලික හැඳුනුම්පතක් සකස්කරගෙන ඡන්දය දීමේ අවස්ථාව තිබෙන බවයි. එමනිසා ජන්දය දැමීමට සුදුසුකම් ලබා සිටින එහෙත් ජාතික හැඳුනුම් පත් නොමැති සියළුම දෙනා තමන් පදිංචි වසමේ ග්‍රාම නිලධාරි වරයා හමු වී හැකි ඉක්මනින් තාවකාලික හැඳුනුම්පතක් සකස් කර ගැනිමට කටයුතු කරන මෙන්
බලන්ගොඩ සහ ඉඔුල්පේ ප්‍රාදේශිය ලේකම් වරු ඉල්ලීමක් කරති.

සම්පත් ප්‍රියනන්දන

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *