සේනා දළඹු හානි ගැන ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන වලට තොරතුරු දෙන්න.
මහනුවර දිස්ත්‍රික් කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ හිස්සැල්ල

සේනා දළඹු හානි පිළිබද තොරතුරු තමන් පදිංචි ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන ලබාදී ලියාපදිංචි වන ලෙස මහනුවර දිස්ත්‍රික් කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ එල්.පී හිස්සැල්ල මහතා ගොවි ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.
මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ සෑම ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයකම අදාළ වාර්තා ලබා ගැනීම සඳහා වෙනම පොතක් පවත්වාගෙන යන බවත් සිදුවූ හානි සහ වගාකරුවන්ගේ විස්තර එහි සඳහන් කිරීමට හැකි බවත් ඒ මහතා කීය.
ඉදිරියේදී රජයේ තීරණය මත සේනා දළඹු හානිය සදහා කෘෂි රක්ෂණය මණ්ඩලයෙන් රක්ෂණාවරණය සපයන්නේ නම් එම ලියාපදිංචිය සළකා බලන බවද හිස්සැල්ල මහතා පවසයි.
මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී පසුගියදා පැවති දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීමේදී කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.
ගොවි විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයට දායක කර ගැනීමේ කටයුතු ඉදිරි වසරේ ජනවාරී මාසයේ සිට නැවත ආරම්භ කරන බවත් දැනට මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවි විශ්‍රාම වැටුප සදහා දායකත්වය ලබා ගත් 17,000 කට ආසන්න පිරිසක් සිටින බවත් ඒ මහතා පැවසුවේය.
මේ වන විට එම විශ්‍රාම වැටුප් යෝජනා ක්‍රමය යටතේ මිලියන 417 ක මුදලක් ගෙවා ඇති බවද ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.
ගොවි රක්ෂණ ක්‍රමය පිළිබද ගොවිජනතාගේ දැනුවත්භාවය අඩු මට්ටමක පවතින බැවින් ක්ෂේත්‍ර මට්ටමට ගොස් තව දුරටත් ගොවිජනතාව ඒ සම්බන්ධව දැනුවත් කළ යුතුව තිබෙන බව මෙහිදී අදහස් දැක්වූ මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම් චන්දන තෙන්නකෝන් මහතා කීය.
මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ මහා වාරිමාර්ග රැසක් විශාල ධනයක් සහ ශ්‍රමයක් යොදවා අලුත්වැඩියා කර තිබෙන බැවින් ප්‍රධාන යල මහ කන්න දෙකට අමතරව තවත් මැද කන්නයක අතුරු බෝග වගා කිරීමට සැළසුම් කළ යුතු බවද හෙතෙම අවධාරණය කළේය.
මහනුවර අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් උත්පල ජයරත්න මහතා ඇතුලු දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු සහ ගොවි සංවිධාන නියෝජිතයන් මෙම කමිටු රැස්වීමට සහභාගි වූහ.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *