සුවිසල් මුහුදු ඌරාගේ සිරුර මන්නාරමේ

මන්නාරමේ වන උද්‍යානය අසල මුහුදු වෙරළට ඊයේ (9) දා සවස ගොඩ ගසා තිබූ කිලෝ ග්‍රෑම් 700 ක් පමණ බර අඩි දොළහක් පමණ දිග මිය ගිය සත්වයා යෝධ මුහුදු ඌරෙකු ලෙස හඳුනා ගෙන  තිබේ.

මන්නාරම තලෙයිමන්නාරම ප්‍රධාන මාර්ගයට යාබදව ආදම් පාලම අසල වන උද්‍යානයට මුහුදු ඌරාගේ  සිරුර  ගොඩ ගසා තිබෙන අතර මුහුදු යාම සඳහා ගිය ධීවරයින් පිරිසක් මුලින්ම මෙම සත්වයාගේ මළ සිරුර  දැක  කළ දැනුම් දීමෙන් අනතුරුව පැමිණි ධීවර පරීක්ෂක නිලධාරිහු පරීක්ෂණ ආරම්භ කොට තිබේ.

විෂ දැලක පැටලීම නිසා මේ යෝධ මුහුදු ඌරා මිය යන්නට ඇතැයි විශ්වාස කරන බව පැවසූ ධීවර පරීක්ෂක නිලධාරීන් වනජීවී නිලධාරීන්ගේ හා වෛද්‍යවරුන්ගේ සහය ලබාගෙන  එම මුහුදු ඌරා සම්බන්ධයෙන් පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට හා අනතුරුව මිහිදන් කිරීමටත් මන්නාරම අධිකරණයෙන් නියෝගයක් ලබා ගැනීමට පියවර ගෙන ඇත.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *