සාම්පල්තිව් කලපුව ගැන හරිහමං පැමිණිල්ලක් නැහැ – පරිසර ඇමති

ත්‍රිකුණාමලයේ සාම්පල්තිවු කලපුවේ අනවසර ඉදිකිරිම් සිදුකිරිම් සම්බන්ධයෙන් වන ගැටළුවට පරිසර ඇමති වරයා විදියට මැදිහත් වෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම මේ ගැටළුවට මම මැදිහත් වෙලා සොයා බැලීම් කරනවා. ලංකාවට එක නීතියක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක යාපනේද,ත්‍රි කුණාමලයේද නැත්නම් වෙනත් පළාතකද කියලා වෙනස් වෙන්න දෙන්න බෑ. කුමන ජාතියකින් ඒ ඒ අයට වුවමනා විදියට නීති හදාගන්න ගියත් අපි ඒකට ඉඩක් දෙන්නේ නැහැ. රට පුරා එක නීතියක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා කවුරු වුණත් කමක් නෑ පරිසරයට හානි වෙන දෙයක් වෙනවා නම් තරාතිරම හෝ දේශපාලන හයිය මට වැඩක් නෑ. මම ඒ අයට එරෙහිව නීතිය තදින් ක්‍රියාත්මක කරනවා. මට ඇත්තටම තවම මේ ගැන නියම විදියට පැමිණිල්ලක් ලැබිලා නෑ. නමුත් මං මේ ගැන ක්‍රියාත්මක වෙනවා යැයි පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර 15 සවස සුරියවැව නගරයේ පැවති ජනහමුවකින් පසු මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් පැවසීය.

“අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේවල්ම සිද්ධවෙන අවස්ථා අඩුයි. හැබැයි ලැබෙන්නේ කුමන දේද ලැබෙන දෙයින් ඉහළම වැඩක් කිරිම තමයි මගේ පරමාර්ථය. ලැබුණ දේ තියෙන අඩුපාඩු කිය කියා ඉන්නවට වඩා ලැබුණු යම් වගකිමක් වෙනවා නම් ඒක බාරදුන්න කෙනා බලාපොරොත්තු වෙනවටත් වඩා ඉහළින් එය ඉටු කිරිම තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව යැයිද  පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා මෙහිදී පැවසීය.

මට තිබුණු ඇමති කමම ලැබෙන්න ඕනේ කියලා එකක් නෑ. මගේ එහෙම බලාපොරොත්තුවකුත් නෑ. මට ලැබෙන්නේ මොකද්ද ඒක මම ඉතා ඉහළින් කරනවා. මෙවර මට පරිසර අමාත්‍යංශය ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් පරිසර අමාත්‍යංශය මෙතෙක් කලක් ක්‍රියාත්මක වුනාට වඩා වෙනස්ම ආකාරයකින් පරිසරය ආරක්ෂා වෙන ආකාරයට මගේ වගකිම ඉටු කරන්න තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. රටේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් මොකද්ද කරන්න පුළුවන් ඒ දේ මම ඉටු කරන්න කටයුතු කරනවා. යැයිද වැඩිදුරටත් අදහස් දැක් වු අමාත්‍ය වරයා  පැවසීය.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *