සබරගමු ඇසළ පිංකමට දින තීන්දුයි

සබරගමු මහ සමන් දේවාලයේ වාර්ෂික ඇසළ මහ පෙරහර මංගල්‍යය  එළඹෙන 18 වනදා සර්ව රාත්‍රික ධර්ම දේශනා පිංකමෙන් පසු චාරිත්‍රානුකුලව ආරම්භ කිරීමට නියමිතය. සබරගමුවේ ප්‍රමුඛතම පෙරහර මංගල්‍යය වන එය මෙවර උත්කර්ෂවත් නමුත් චාම් අන්දමින් සෞඛ්‍ය අංශ විසින් සම්පාදනය කර ඇති කොරෝනා වසංගත නිවාරණ නීතිරීති අනුගමනය කරමින්  පැවැත්වීමට අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇත. පැරණි වත් පිළිවෙත් අනුගමනය කරමින් පෙරහර මංගල්‍යය සඳහා ලබා දී ඇති නැකැත්පත්‍රයට අනුව සියලු කටයුතු සිදු වේ.

පෙරහැර කාලසටහන

මේ මස 18 වැනිදා ඇසළ පෙරහර වෙනුවෙන් පවත්වන සර්වරාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශණය සබරගමු මහා සමන් දේවාලයේදි පැවැත්වේ.
20 වැනිදා ඇසළ පෙරහර මංගල්‍යය වෙනුවෙන් චාරිත්‍රානුකූලව පවත්වන කප් සිටුවීමේ මංගල්‍යය  සිදු කෙරේ .
20 වැනිදා සිට 23 වැනිදා දක්වා කුඹල් පෙරහැර පැවැත්වීමට නියමිතය. 24 වැනිදා  සිට 28 වැනිදා දක්වා වීථි පෙරහැර පැවැත්වේ.
මේ මස 29 වැනිදා සිට  සැප්තැම්බර් මස 02 වැනිදා දක්වා රන්දෝලි පෙරහැර  විදි සංචාරය කෙරේ.
සැප්තැම්බර් 03 වැනිදා දිය කැපීමේ මංගල්‍යය ඓතිහාසික රතඹලඇල්ල තොටුපලෙහිදී චාරිත්‍රානුකූලව සිදුකර දහවල් පෙරහර පවත්වා ගෙට ගෙවදීමෙන් මෙවර පෙරහැර මංගල්‍යය  නිමාවට පත්වේ.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *