සංගීත ප්‍රසංගවලට අවසර දෙන්න – ප්‍රසංග කලා සම්බන්ධීකාරකයෝ ඉල්ලති

සම්පත් ප්‍රියනන්දන

රටෙි   පවතින කොරෝනා  වසංගත තත්ත්වයත් සමග මෙිි වන විට    සියළුම  කලාකරුවන්  අන්ත  අසරන තත්ත්වයට  පත්ව  සිටිනවා.   ක්‍රමවත් සෞඛ්‍ය  මාර්ග උපදේශවලට  අනුව ප්‍රසංග වෙිිදිකාව  නැවත  ආරම්භ  කිරිම  සදහා  ජනාධිපතිවරයාගේ  , අගමැති වරයාගේ සහ විෂය  භාර අමාත්‍යවරයගේ  අවදානම්  යොමු  කරන්නැයි   ශ්‍රි ලංකා ප්‍රසංග සමිබනධිකාරක සැණකෙළි උපාංග  සමිපාදන  කලා හා  සංස්කෘතික  සංගමය   ඉල්ලා සිටි.
රත්නපුර කහවත්ත ප්‍රදේශයේදී   එම  සංගමය  ඊයේ  (08)  දා සවස මාධ්‍ය හමුවක්  පවත්වමින්   එම සංගමය  මෙිි  බව පැවැසීය.

එහිදී අදහස් දැක්වූ  සංගමයේ  ලේකම්  දයා තිස්ස  ලියනගුණවර්ධන මහතා  මෙසේ  කිය   –
මෙි රටෙි  කලාවට සමිබන්ධ සියළුම දෙනා  මෙිි වන විට  අපහසුතාවයට  පත්වෙලා  ඉන්නේ.සංදර්ශන  නැහැ. ඒ නිසා ගත්තු  ණය, ලිසිං ගෙවාගන්න බැරිවෙලා ඉන්නේ.
රටෙි පාසල් ,උපකාරක  පංති ඇතුළු  අනිකුත්  කේෂේත්‍ර  ක්‍රමානුකූලව  ආරම්භ  කෙරෙනවා. අඩුම  තරමින්  කියනවානම්  තැබැරැමි  පවා විවෘත  වෙලා තියෙනවා. නමුත්  කලා  කේෂේත්‍රයට කිසිම  සහනයක්  නැහැ.
ජනාධිපතිවරයාගෙන් ,අගමැති වරයාගෙන්  සහ විෂය භාර අමාත්‍යවරයාගෙන්  ඉල්ලා  සිටිනවා  කරැණාකරල  කලා සංගමිවල නියෝජිතයින්  කැදවන ලෙස. අපේ  අදහස්  අපි ඉදිරිපත්  කරන්නමි.සෞඛ්‍ය මාර්ග  උපදේශ  අනුව  සංදර්ශන පවත්වන්න  අවස්ථාවක්  ලබා  දෙන්න.
ප්‍රසංග වෙිිදිකාව  වසා තිබිම  හේතුවෙන් කලාකරුවන් ,සංගිිත කණ්ඩායමි, නිවෙිදක නිවෙිදිකාවන් ඇතුළු වෙිිදිකාවට  සමිබන්ද සියළුම  දෙනාට  පහර වැදිලා තිබෙනවා.
කරැණාකර  කලා  සංගම් නියෝජිතයින්   කැදවලා   සාකච්ඡා  කරලා  මාර්ග උ⁣පදේශ ලබා දෙන්න  කටයුතු  කරන  මෙන්  අපි  ඉල්මක්  කරනවා. අපිත්   සුදානමි  මාර්ගෝපදේශ  ඉදිරිපත්  කරන්න. ඒවාට රජය හා සෞඛ්‍ය  අංශයෙනුත්  උපදෙස්  ඇතුළත්  කර  කලා කේෂේත්‍රය නැවත  ගොඩ  නගන්න  කටයුතු  කරන්න කියලා  ඉල්ලා  සිටිනවා.

භාණ්ඩාගාරික  චමිපික ප්‍රසාද්  මහතා –
අපි සංදර්ශන  පවත්වන්න ඉල්ලිමක්  කරන්නේ  අපිට  සතුටුවෙන්න  ,විනෝද  වෙන්න  නෙවෙයි. මෙිි සංදර්ශන  පවත්වත්දි   ඉතාමත්  වැඩි පිරිසක්  මෙිි සංදර්ශන  කේෂේත්‍රයෙන් ජිවත් වෙනවා. ඒ සියළුම  දෙනා මෙි  වන විට  අන්ත අසරතාවයට පත්වෙලා සිටිනවා.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *