ශ්‍රි පාද වන්දනා වාරය අවසන්, කරඬුව ගල්පොත්තාවෙලට

ශ්‍රි පාද වන්දනා වාරය (26) දින අවසන් විමෙන් පසු ශ්‍රි පාද උඩ මළුවේ තැන්පත් කර තිබු සදාතුක කරඩුව, සමන්දේව ප්‍රතිමාව , දේවාභරණ සහ පුජා භාණ්ඩ පැල්මඩුල්ල ගල්පොත්තාවෙල ශ්‍රි පාද රජමහා විහාරස්ථානය දක්වා වැඩම කිරිම ශ්‍රි ලංකා යුධ හමුදා භට පිරිස් විසින් නිරෝධායන උපදෙස් වලට අනුකුලව (27) දින සිදු කෙරිණ.

ශ්‍රි පාදස්ථානාධිපති සබරගමු පලාත් ප්‍රධාන සංඝ නායක , ඌව වෙල්ලස්ස විශ්ව විද්‍යාලයේ කුලපති බෙන්ගමුවේ ධම්මදින්න නායක
ස්වාමිණ් වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සදාතුක කරඩුව, සමන්දේව ප්‍රතිමාව , දේවාභරණ වැඩම කරනු ලැබු අතර , මාර්ග දෙකක්
ඔස්සේ වැඩම කල සදාතුක කරඩුව, සමන්දේව ප්‍රතිමාව, දේවාභරණ (28) දින පැල්මඩුල්ල ගල්පොත්තාවෙල ශ්‍රි පාද රජමහා විහාරස්ථානයේ පැවැත්වෙන විශේෂ ආගමික වතාවන් ගණනාවකින් අනතුරුව ශ්‍රි පාද අවාරය අවසන් වන තෙක් තැන්පත් කර තැබිමට
නියමිතය.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.