විහාර දේවාලගම් පනත ගැන අධිකරණ ඇමති බොරු කියනවා – මැදගම ධම්මානන්ද හිමි

විහාර දේවලගම් නීතිය පෞද්ගලික නීතියක් ලෙස සලකා ඉස්ලාම් ආගමික නීති සමඟ එය සම කිරීමට නොහැකි බව අස්ගිරි පාර්ශවයේ ලේඛකාධිකාරී පූජ්‍ය මැදගම ධම්මානන්ද නාහිමියෝ පවසති. අධිකරණ ඇමැතිවරයා එවැනි සම කිරීමක් සිදු කිරීමට කටයුතු කිරීම පිළිබඳව කනගාටු වන බවද උන්වහන්සේ කීහ. විහාර දේවාලගම් පනත පුද්ගලික නීති කොට්ඨාශයක් බවට අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබ්රි මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවේදි ප්‍රකාශයක් කළ බවත් එය සම්පූර්ණ සාවද්‍ය බවත් ධම්මානන්ද නාහිමියෝ ප්‍රකාශ කළහ. රට තුළ එක නීති පද්ධතියක් තුළ ක්‍රියාත්මක විය යුතු බවත් ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පත්වූයේ එම සංකල්පය පෙරදැරිව බවත් උන්වහන්සේ පැවසූහ. ඉස්ලාම් නීතිය,තේසවලාමේ නීතිය හෝ උඩරට නීතිය ආදි නීති සමග විහාර දේවාලගම් පනත සමකල නොහැකි බවත් එම පනත ඇත්තේ විනයානුකූලව සහ නීත්‍යානුකූලව විහාර දේවාලගම් පරිපාලන කටයුතු සදහා පමණක් බවත් ලේඛකාධිකාරී නාහිමියෝ ප්‍රකාශ කළහ. විහාර දේවාලගම් පනත යටතේ නීත්‍යානුකූලව නඩුවිභාග කිරිමට පියවර ගන්නා ලෙස ඉල්ලා අස්ගිරි මහාවිහාරීය සංඝසභාව මගින් අලි සබ්රි අමාත්‍යවරයා ගෙන් ලිඛිත ඉල්ලීමක් කළ බවද  ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔහු කිසිදු සැලකිල්ලක් නොදැක්වූ බවක් දක්නට ලැබෙන ධම්මානන්ද නාහිමියෝ කීහ. මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ජනපති සමයේ 2012 වසරේදී  පවතින නීති රාමුව යටතේ විහාරස්ථනා වල නඩු විභාග කිරීමට රජය විශේෂ අවස්ථාවක් ලබාදී තිබූ බවත් විහාර දේවලගම් පනත මගින් ඒ කටයුතු තවත් සාර්ථකව කර ගැනීම සඳහා නඩු ඉක්මනින් විභාග කරන්න අවස්ථාව ලබාදෙන ලෙස කළ ඉල්ලීම් වලට කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් නොමැති බවත් උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කළහ.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.