විරෝධතා මැද බෝගම්බර පී.සී.ආර්

බෝගම්බර පැරණි බන්ධනාගාරයේ විරෝධතාවක නිරතව සිටින රැඳවූවන් අතරින් පී.සී.ආර් පරීක්ෂණ දැනට සිදුකර අවසන් 250 ක පමණ පිරිසක් කෑගල්ල හා මීගමුව බන්ධනාගාර වලට යොමු කිරීමට බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබේ.

දැනට එම බන්ධනාගාරයේ පුද්ගලයින් 810 දෙනෙකු රඳවා සිටින අතර සෙස පිරිසකගේ පී.සී.ආර් පරීක්ෂණ කඩිනමින් සිදුකරන බව බන්ධනාගාරයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු පැවසීය.

මධ්‍යම පළාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් ඊයේ (12) දහවල් පී.සී.ආර් පරීක්ෂණ සිදු කිරීම සඳහා බන්ධනාගාරය තුළට ගිය අතර එම අවස්ථාව වනවිටත් බන්ධනාගාරයේ වහල මත සිටි රැඳවූවන් විරෝධතාවයේ නිරතව සිටියහ.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.