විමර්ශනාත්මක වාර්තාකරණ කුසලතා වැඩි දියුණු කරගැනීමට ජනමාධ්‍යවේදීන්ට අවස්ථාවක්!

ජනමාධ්‍ය ආයතනවල කර්තෘ මාණ්ඩලිකයින් සහ විමර්ශනාත්මක ජනමාධ්‍යකරණය පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන නිදහස් ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ වෘත්තීමය කුසලතා වර්ධනය කිරීමේ අරමුණින්, විමර්ශනාත්මක වාර්තාකරණ මධ්‍යස්ථානය (Center for Investigative Reporting Sri Lanka) විමර්ශනාත්මක ජනමාධ්‍යවේදයේ මූලිකාංග පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහනක් දියත් කර තිබේ.

එහි සමාරම්භක වැඩසටහන පසුගිය ජූලි 31 සහ අගෝස්තු 1 යන දිනවල මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ සාර්ථකව පැවැත්වූ අතර මේ වන විට පුහුණු වැඩසටහන් තුන (3) ක් පමණ ආරම්භ කර ඇත. ඉදිරි දෙමස තුළ සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි යන භාෂා ත්‍රිත්වයෙන්ම පැවැත්වීමට නියමිත ඉතිරි පුහුණු වැඩසටහන් හත (7) සඳහා තවත් සීමිත ජනමාධ්‍යවේදීන් පිරිසකගෙන් අයදුම්පත් භාරගනු ලැබේ.

මෙම වැඩසටහන් මාලාව යටතේ තෝරාගනු ලබන විද්‍යුත් හා මුද්‍රිත මාධ්‍යවේදීන් 150 කට අධික පිරිසකට විමර්ශනාත්මක ජනමාධ්‍යවේදයේ මූලිකාංග, ගැඹුරු විමර්ශනාත්මක කතා සම්පාදනය, මූලාශ්‍ර සමග සබඳතා ගොඩනඟාගැනීම, ආචාරධාර්මික භාවිතයන්, අවධානම සහ ඒ සඳහා සූදානම්වීම යනාදී විවිධ විෂය ක්ෂේත්‍ර රැසක් පිළිබඳව දැනුම සහ ප්‍රායෝගික අත්දැකීම් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සලසාදී තිබේ. පුහුණු වැඩසටහන සාර්ථකව අවසන් කරන මාධ්‍යවේදීන්ට මාධ්‍ය උපදේශකවරුන්ගේ මාර්ගෝපදේශ ඇතිව කෙටිකාලීන විමර්ශනාත්මක වාර්තාකරණ ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහනකට ඇතුළත්වීම සඳහා ද අවකාශ සලසාදී තිබේ.

විමර්ශනාත්මක වාර්තාකරණ මධ්‍යස්ථානය විසින් මෙහෙයවනු ලබන මෙම වැඩසටහන් මාලාව සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය (UNDP) සහ යුරෝපා සංගමය (EU) සහයෝගීතා අනුග්‍රහය සපයයි.

මෙම වැඩසටහන් සඳහා සහභාගීවීමට උනන්දුවක් දක්වන ජනමාධ්‍යවේදීන්/ජනමාධ්‍ය වේදිනියන්ට අගෝස්තු 31 වැනිදා දක්වා පහත සඳහන් සබැඳිය ඔස්සේ  අයදුම්පත් යොමු කළ හැකිය. මීට පෙර අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ ජනමාධ්‍යවේදීන් නැවත අයදුම්කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ.

අයදුම්පත් සබැඳිය: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UzWw6wUkU0-z9yjuIiHvSkEvl8Z7sR5Ai3jYEXmGmSZUMEZaNVBNQzNTQlNJRzBTQ1JTMVRZVDlLQi4u

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.