වැටුප් ප්‍රශ්නය නිසා වතුකරය උණුසුම් වෙයි. තේ වෙළඳාම අර්බුදයක

ඉකුත් සතියේ කොළඹ තේ වෙන්දේසියේදි ගැණුම්කරුවන් විසින් මිල දි ගන්නා ලද නිමි තේ කොළ තේ වත්තේ සිට ඔවුන් වෙත ලබාදිමට නොහැකි තත්ත්වයක් උද්ගත වි ඇති බව වතු අධිකාරිවරුන් පවසයි.

අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඉකුත් සතියේ උඩරට තේ කර්මාන්ත ශාලාවල නිෂ්පාදනය කරන ලද නිමි තේ කොළ විශාල ප්‍රමාණයක් එම ගැණුම්කරුවන් විසින් මිලදි ගත් බවත් , එසේ මිල දි ගත් නිමි තේ කොල තේ කර්මාන්ත ශාලාවේ සිට කොළඹ දක්වා ප්‍රවාහනය කිරිමට වතු කම්කරුවන් ඉඩ ලබා නොදෙන බවයි වතු අධිකාරිවරුන් කියා සිටින්නේ.

ලංකා කම්කරු කොන්ග්‍රසයේ නායකත්වය විසින් තම වතුයායේ වතු තලවර්ලාට කල දැනුම් දිමක් මත වතු කම්කරුවන් විසින් තේ කර්මාන්ත ශාලාවේ සිට තේ ප්‍රවාහනය කරන ලොරිය දක්වා තේ පැටවිමේ කටයුතු සිදු නොකරන බවත් , ඇතැම් තේ වතු වල එසේ ලොරි රථවලට පටවන ලද තේ ප්‍රවාහනය කිරිමට වතු කම්කරුවන් ඉඩ ලබා නොදෙන බවයි වතු අධිකාරිවරුන් කියා සිටින්නේ.

වතු කම්කරුවන්ගේ වැටුප් වැඩි කිරිම සම්බන්ධයෙන් ලංකා කම්කරු කොන්ග්‍රසය මේ මස 05 දින වතුකරය පුරා ප්‍රධාන නගර වසා දමා වැඩ වර්ජනය කරමින් හර්තාල් ව්‍යාපාරයක් සිදු කරන ලෙස ලංකා කම්කරු කොන්ග්‍රසය විසින් එම පක්ෂයේ සමාජිකයන්ව දැනුවත් කර වෙලද ප්‍රජාවගෙන් ඒ සදහා සහයෝගය ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලිමක් කර ඇත.

තේ වෙන්දේසියේදි ගැණුම්කරුවන් විසින් මිල දි ගත් නිමි තේ කොළ සදහා මුදල් ලැබෙන්නේ ඔහුන් මිල දි ගත් තේ ප්‍රමාණය ඔහුන් වෙත ලැබිමෙන් අනතුරුව බවත්, පවත්නා තත්ත්වය මත ගැණුම්කරුවන් මිල දි ගත් තේ ප්‍රමාණය ඔහුන් වෙත ලබාදිමට නොහැකි වුවහොත් 2021 ජනවාරි මසට අදාල වතු කම්කරු වැටුප ගෙවිමට පවා නොහැකි තත්ත්වයක් උද්ගත වන බවයි වතු අධිකාරිවරුන් කියා සිටින්නේ.

නුවරඑලිය දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි සියළුම තේ කර්මාන්ත ශාලාවල මෙම වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය දැනට ක්‍රියාත්මක වන බවත්,තේ වෙන්දේසියේදි මිල දි ගත් නිමි තේ කොළ එම ගැණුම්කරුවන් වෙත ලබාදිමට නොහැකි වුවහොත් එම ගැණුම්කරුවන්ගෙන් තේ මිල දි ගන්නා විදේශිය රටවල් එම තේ ඇණවුම් වෙනත් රටවල්වලින් ලබා ගැනිමට කටයුතු කිරිමට ඉඩ ඇති බවද වතු අධිකාරිවරුන් කියා සිටියි.

වතු කම්කරුවන්ගේ වැටුප් වැඩිකිරිම සම්බන්ධයෙන් වතු සමාගම් දැනට යෝජනා කිහිපයක් වතු වෘත්තිය සමිති වෙත ඉදිරිපත් කර ඇත.

වතු කම්කරුවෙකු දිනකට නෙලන අමු තේ දළු කිලෝවක් සදහා රු 50 ක් ලබාදිමට ඉදිරිපත් කල යෝජනාවට වතු වෘත්තිය සමිති එකගතාවය පල කර නොමැත.

දැනට වතු කම්කරුවෙකුට දිනකට ගෙවන රු 725 දෛනික වැටුපට ප්‍රසාද දිමනා වශයෙන් රු 75 ක් සහ පැමිණිමේ දිමනාව වශයෙන් රු 100 ක් ද දිනක වැටුපට නෙලිය යුතු අමු තේ දළු නෙලන වතු කම්කරුවෙකුට රු 100 ක් වශයෙන් රු දහසක වැටුපක් ලබාදිමටයි වතු සමාගම් යෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ.

පැමිණිමේ දිමනාව රු 100 ලබා ගැනිමට වතු කම්කරුවෙකු දින 18 ක් වැඩ කල යුතු බවත්,දිනක වැටුපට නෙලිය යුතු අමු තේ දළු ප්‍රමාණය ඉක්මවා නෙලන වතු කම්කරුවෙකුට රු 100 ක දිමනාවක් සහ අමතර නෙලන තේ දළු කිලෝවක් සදහා රු 40 ක දිමනාවක්ද ගෙවිමට වතු සමාගම් වෘත්තිය සමිති වෙල යෝජනාවලියක් ඉදිරිපත් කර ඇති බවයි වතු අධිකාරිවරුන් කියා සිටින්නේ.

වතු වෘත්තිය සමිති විසින් වතු කම්කරුවෙකුගේ මුලික වැටුප රු දහසක් වශයෙන් ලබා දි එම මුලික වැටුපට සෙසු දිමනා ලබා දිය යුතු බවට වතු සමාගම්වලට බලපැමක් සිදු කරන බවයි වතු අධිකාරිවරුන් කියා සිටින්නේ.

තේ වතු කර්මාන්තය තවදුරටත් පවත්වා ගනිමින් වතු කම්කරුවන්ද ආර්ථික වශයෙන් ඉහල දැමිමේ යෝජනාවලියක් වතු සමාගම් විසින් වතු වෘත්තිය සමිති වෙත ඉදිරිපත් කර ඇති බවයි වතු අධිකාරිවරුන් වැඩි දුරටත් කියා සිටියේ.

මෙම වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය සහ වතු කම්කරුවන්ගේ වැටුප් වැඩි කිරිම සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාවලිය සම්බන්ධයෙන් අප ලංකා කම්කරු කොන්ග්‍රසයේ භාණ්ඩාගාරික සහ නුවරඑලිය දිස්ත්‍රික් ප.ම මරුදපාණ්ඩි රමේෂ්වරන් මහාතගෙන් කල විමසුමකට ඔහු කියා සිටියේ නිමි තේ ප්‍රවාහනය කිරිමට ඉඩ ලබා නොදෙන ලෙස තම පක්ෂය සමාජිකයන්ට උපදෙස් ලබා නොදුන් බවත්, වතු කම්කරුවන් විසින්ම එම තිරණයට එලඹි ඇති බවයි.

වතු කම්කරුවන්ගේ දෛනික මුලික වැටුප රු දහසක් වශයෙන් ලබාදෙන ලෙස වතු සමාගම් වෙතින් ඉල්ලිමක් කල බවත්,වතු සමාගම් විසින් වතු කම්කරුවෙකුට සියළුම දිමනා සම්බන්ධයෙන් අලුතින් ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාවලිය සම්බන්ධයෙන් මේ මස 8 දින වතු සමාගම් සහ වතු වෘත්තිය සමිති අතර සාකච්ඡාවක් පැවැත්වෙන බවත්,එම සාකච්ඡාවේදි වතු සමාගම් විසින් ඉදිරිපත් කරන වැටුප් යෝජනාවලිය සම්බන්ධයෙන් වතු කම්කරුවන් සමග යලි සාකච්ඡා කර ඔහුන්ගේ කැමැත්ත මත එකගතාවයකට පැමිණිමට අපෙක්ෂා කරන බවයි මරුද පාණ්ඩි රමේෂ්වරන් මන්ත්‍රිවරයා කියා සිටියේ.

වතු සමාගම් විසින් නව වැටුප් වැඩි කිරිම සම්බන්ධයෙන් වු නව ගිවිසුම වසර 4 ක් බල පැවැත්විය යුතු බවට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර ඇති බවත්, අනෙකුත් රටවල් වල අත්සන් කර ඇති අවබෝධතා ගිවිසුම් වසර තුනකට බල පැවැත්වෙන නිසා එ පිලිබදව 8 දින පැවැත්වෙන සාකච්ඡාවේදි සියළු පාර්ශවයන් සමග සාකච්ඡා කර එකගතාවකට එලඹෙන බවත්, තේ කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ විශාල පිරිසක් සේවයේ රැදි සිටින නිසා එම කර්මාන්තය තවදුරටත් මෙරට තුල සාර්ථකව පැවැතිය යුතු බවයි ලංකා කම්කරු කොන්ග්‍රසයේ භාණ්ඩගාරික සහ පා.ම මරුදපාණ්ඩි රමේෂ්වරන් මහතා කියා සිටියේ.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.