වතු පාසල්වල සිසු පැමිණීම අඩුවෙන්

හැටන් කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය යටතේ පාලනය වන ප්‍රදේශවල වතු පාසල්වලට පාසල් ළමුන්ගේ පැමිණිම (30) දින ඉතාමත් අවම මට්ටමක පැවති බව විදුහල්පතිවරුන් පැවසිය.

බගවන්තලාව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාලය යටතේ පාලනය වන ප්‍රදේශවල කොවිඩ් 19 වෛරසය ආසාදනය වු ආසාදිතයන් 14 දෙනෙකු මේ වන විට හදුනාගෙන එම ආසාදිතයන් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන කරා යොමු කර ඇත.

පවත්නා අවධානම් තත්ත්වය මත බගවන්තලාව ප්‍රදේශයේ පිහිටි ප්‍රධාන දමිල පාසලක් වන සෙන් මේරිස් විද්‍යාලයේ සිසු සිසුවියන් 1400 දෙනෙකු පමණ අධ්‍යාපනය ලබන අතර, (30) දින පාසලට පැමිණ සිටියේ සිසු සිසුවියන් 80 දෙනෙකු පමණය. බගවන්තලාව ධර්මකිර්ති විද්‍යාලයද සිසු සිසුවියන් 10 දෙනෙකු පාසලට පැමිණ සිටියහ.

මේ අතර වටවල කුයිල්වත්ත දමිළ මහ විද්‍යාලයේ 12 වසරේ අධ්‍යාපනය ලබන පාසල් සිසුවෙකු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය කරා යොමු කිරිමෙන් පසු එම පාසලට (27) දින සිසු සිසුවියන් පාසලට එවිමෙන් දෙමව්පියන් වැලකි සිටි අතර , එම පාසලට (30) දින සිසු සිසුවියන් දස දෙනෙකු පමණක් පැමිණ සිටියහ. 

වතු පාසල් වල ළමුන්ගේ පැමිණිමේ අඩුවත් පැවතුනද අචාර්යය මණ්ඩලයේ පැමිණිම සාමාන්‍ය තත්ත්වයේ පවතින බවත් ,පාසලට පැමිණි ළමුන්ට අධ්‍යයන කටයුතු සිදු කරන බවයි පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන් කියා සිටියේ.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *