වතු කම්කරු වැටුප වැඩි කළාට අගමැතිට ස්තූතියි – කම්කරු කොංග්‍රසය

වතු කම්කරුවන්ගේ දිනක වැටුප රුපියල් 900.00 ක් සහ ප්‍රසාද දිමනාවක් වශයෙන් රුපියල් 100.00  ක් ලබාදිය යුතු බවට වැටුප් පරිපාලක සභාව ඊයේ (08) දින තීරණය කළ බව ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ භාණ්ඩාගාරික සහ නුවරඑලිය දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මරුදපාණ්ඩි රමේෂ්වරන් මහතා පැවසයි.වතු කම්කරුවන්ගේ වැටුප් වැඩි කිරිම සම්බන්ධයෙන් ඊයේ (08)  විශේෂ සාකච්ඡාවක්  කම්කරු කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් වතු වෘත්තිය සමිති සහ වතු සමාගම්වල ප්‍රධාන විධායක නිලධාරින්ගේ සහභාගිත්වයෙන් කම්කරු අමාත්‍යාංශයේදී පැවැත්වුණු බවත් එහිදී  වතු කම්කරුවෙකුගේ දිනක මුලික වැටුප රුපියල් 565.00 ක් දක්වා ඉහළ දැමීමට වතු සමාගම් යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ බවත් ඒ මහතා කීය.මෙහිදී  වතු වෘත්තිය සමිති සහ රජය මගින් වතු කම්කරුවෙකුගේ දෛනික මුලික වැටුප රුපියල් 900.00  ක් සහ ප්‍රසාද දිමනා වශයෙන් රුපියල් 100.00 ක් ගෙවිය යුතු බවට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර ඇත.මෙම යෝජනා සම්බන්ධයෙන් වැටුප් පරිපාලක සභාවේ පැවති ඡන්දයෙන් වතු කම්කරුවෙකුට දිනකට රුපියල් දහසක් ගෙවිය යුතු බවට ගෙනා යෝජනාවට ජන්ද 11 ක් ද වතු සමාගම් ගෙනා යෝජනාවට ජන්ද 8 ක් ලැබුණු බව රමේෂ්වරන් මන්ත්‍රීවරයා කීය.වැටුප් පරිපාලක සභාව විසින් වතු කම්කරුවෙකුට රුපියල් දහසක දෛනික වැටුපක් ගෙවිය යුතු බවට ගෙනා යෝජනාව වැඩි ජන්දයෙන් සම්මත වු නිසා එය ගැසට් පත්‍රයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කිරිමෙන් අනතුරුව වතු කම්කරුවන්ට දිනකට රුපියල් දහසක වැටුපක් ගෙවීමට වතු සමාගම් වලට සිදුවන බවද හෙතෙම පැවසුවේය.වතු කම්කරුවන්ට රුපියල් දහසක දිනක වැටුපක් ලැබීම සම්බන්ධයෙන් පැවති සාකච්ඡාවලින් අනතුරුව ලංකා කම්කරු කොන්ග්‍රසයේ මහ ලේකම් ජිවන් තොණ්ඩමන් මහතා  ලංකා කම්කරු කොන්ග්‍රසයේ ජ්‍යෙෂඨ උප සභාපති සෙන්දිල් තොණ්ඩමන්  සහ තමන් අග්‍රාමාත්‍යය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ (08)  හමුවූ බවත්  වතු කම්කරුවන්ගේ වැටුප් වැඩි කිරිමට කටයුතු කිරීම  සම්බන්ධයෙන් ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ ස්තූතිය අගමැතියරයාට පළ කළ බවද මරුදපාණ්ඩි රමේෂ්වරන් මන්ත්‍රිවරයා කීය.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.