වතු කම්කරු වැටුප් වැඩි කිරීමට සමාගම් සූදානම් නෑ – මොන්ලාර්

අග්‍රාමාත්‍ය හා මුදල් අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අයවැය ඉදිරිපත් කරමින් වතු කම්කරු වැටුප වැඩි කරන බව පැවසුවද සමාගම් ඒ සඳහා සූදානම් නැති බව ජාතික ඉඩම් හා කෘෂිකර්ම ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපාරය හෙවත් මොන්ලාර්හි වතු සම්බන්ධීකාරක එස්.ටී ගනේෂලිංගම් පවසයි. හැටන් හී පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසුවේ, එමනිසා වතු කම්කරුවන්ට තවම වැටුප් වැඩිවීම ගැන ගැටලුවක් පවතින බවයි.

අද වතු කම්කරුවන්ගේ විශාල ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ ඔවුන්ගේ දෛනික වැටුප් ප්‍රශ්නයයි මේ වතු කම්කරුවන් ඔවුන්ගේ වැටුප් වැඩි කර ගැනිම සදහා 2015 සිටම විවිධ අරගල කරනවා අපිට මතකයි පසු ගිය කාලයේ මාස කිහිපයක් වර්ජන කරමින් ඔවුන් මේ රුපියල් දහසේ වැටුප් වැඩි කර ගැනිමට අරගල කරපු අන්දම. මේ වන තෙක් එම වැටුප් වැඩි කර ගැනිමට නොහැකිවි තිබෙනවා පසු ගිය මැතිවරණවලදි මෙම ප්‍රදේශයේ දේශපාලන රැස්විම්වලදිද මෙම වතු කම්කරු වැටුප් වැඩි කිරිම පිලිබදව විවිධ කතා පැවසුවා. එහෙත් මේ වන තෙක් මෙම වැටුප් වැඩිවිම සිදුව නැහැ. 2021 වර්ෂය සදහා අය වැය ඉදිරිපත් කරමින් අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කියා සිටියා 2021 ජනවාරි සිට වතු කම්කරු දෛනික වැටුප රුපියල් දහස දක්වා වැඩි කරන බව එම ප්‍රකාශය සතුටට කරුණක් එහෙත් මේ වතු හාම්පුතුන් පවසන්නේ මෙම වැටුප් වැඩි කිරිම කළ නොහැකි බවයි. එම තත්ත්වය මත මෙවරත් වතු කම්කරුවන්ට වැටුප් වැඩි නොවන්නේද යන්න ප්‍රශ්නයක්. යැයි ඔහු එහිදී පැවසුවේය.

එසේම ගනේෂලිංගම් පෙන්වා දුන්නේ වතු කම්කරුවන් සදහා වැටුප් වැඩි කිරිමේ සාමුහික ගිවිසුමද මේ වන විට කල් ඉකුත්ව ගොස් තිබෙන බවයි. “වතු හාම්පුතුන් බලන්නේ වතු කම්කරුවන්ගේ වැටුප් වැඩි නොකර ඔවුන්ගේ ලාභය වැඩි කර ගැනිම පමණයි. මෙම තත්වයන් මත අපිට සැකයක් පවතිනවා මෙවරත් වතු කම්කරු වැටුප් වැඩි විම පිළිබඳව.” යනුවෙන්ද පැවසූ ඔහු රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේ පවතින ජීවන වියදම පිළිබඳව සළකා බලා වතු ජනයාගේ වැටුප වැඩි කිරීමට මැදිහත් වන ලෙසයි.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.