ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම කෝප් කමිටුවට කැඳවීමට සහ රජයේ විගණනයට යටත් කිරීමට කෝප් කමිටුවෙන් ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සමාගමට උපදෙස්

ලිට්රෝ ගෑස් ලංකා සමාගම සහ ලිට්රෝ ගෑස් ටර්මිනල් ලංකා ( පෞද්ගලික ) සමාගම කෝප් කමිටුවට කැඳවීමට සහ රජයේ විගණනයට ලක් කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස කෝප් කමිටුව ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවට උපදෙස් ලබා දුන්නේය.

කෝප් කමිටුව ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සමාගමට මෙම උපදෙස් ලබා දුන්නේ මහාචාර්ය චරිත හේරත් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ (කෝප් ) කමිටුව අද ( 07 ) පාර්ලිමේන්තුවේදී රැස් වූ අවස්ථාවේදී ය.

මෙම කමිටු රැස්වීම සඳහා ගරු අමාත්‍යවරුන් වන මහින්ද අමරවීර, සරත් වීරසේකර, ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් වන සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත, ඉන්දික අනුරුද්ධ,  අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් සහ ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන අනුර කුමාර දිසානායක, එස්. එම්. මරික්කාර්, ජගත් පුෂ්පකුමාර, රවුෆ් හකීම් හර්ෂ ද සිල්වා ෂානක්කියන් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කම්, ප්‍රේමනාත්, ප්‍රේමනාත් සී. දොලවත්ත යන මහත්වරු සහභාගි වූහ.

විශේෂයෙන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යස්ථාවේ 20 වන සංශෝධනයට අනුව ලිට්රෝ ගෑස් ලංකා සමාගම සහ ලිට්රෝ ගෑස් ටර්මිනල් ලංකා ( පෞද්ගලික ) සමාගම  රජයේ විගණනයට ලක් කළ නොහැකි බව සඳහන් කරමින් ඔවුන් අධිකරණයට ගොස් තිබෙන බවත් මේ නිසා මෙම ආයතන සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරිමෙන් වැලකී සිටීම සුදුසු බවත් කෝප් කමිටුවේ සභාපති මෙහිදී අනාවරණය කළේය. මේ අනුව රාජ්‍ය විගණනයට ලක් නොවන නිසා මෙම ආයතන දෙක කෝප් කමිටුවට කැඳවීමට අවස්ථාව නොලැබෙන බවත් මේ නිසා මේ කාරණය සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝව සාකච්ඡා කළ නොහැකි බවත් එහිදී මහාචාර්ය චරිත හේරත් මහතා පැහැදිලි කළේය.

නමුත් කෝප් කමිටුවට පැමිණි මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අදහස වූයේ මෙම ආයතන දෙකේ කොටස් වලින් 99% ක අයිතිය ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව සතු වන බැවින් මෙම ආයතන රජයේ විගණනයට ලක් විය යුතු බවයි. එම නිසා එම ආයතන කෝප් කමිටුවට කැඳවීමට අවස්ථාව සැලසිය යුතු බවත්ය. කෝප් කමිටුව නියෝජනය කරන සියලු මන්ත්‍රීවරුන් එකඟතාවය පළ කිරීම නිසා ලිට්රෝ ගෑස් ලංකා සමාගම සහ ලිට්රෝ ගෑස් ටර්මිනල් ලංකා ( පෞද්ගලික ) සමාගම කමිටුව හමුවට කැඳවීම ඉක්මනින් සිදු කරන ලෙස එම කමිටුව ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවට උපදෙස් ලබාදුන්නේය.

99% කොටස් හිමි ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සමාගමට මේ සම්බන්ධයෙන් විධිමත් තීරණයක් ගැනීමට හැකි බවත් ඒ වෙනුවෙන් අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ තීරණ සහ කටයුතු ඉක්මනින් සිදු කොට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නා ලෙසත් වැඩිදුරටත් පෙන්වා දුන්නේය.

විශේෂයෙන් මෙහිදී ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවෙන් මෙම නීතිමය තත්ත්වයේදී ලිට්රෝ සමාගම වෙනුවෙන් කවර නීතිඥ සමාගමක් අධිකරණය වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවාද යන්න සහ ඒ වෙනුවෙන් කෙතරම් මුදලක් වැය වනවාද යන්න ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවේ සභාපතිවරයා ගෙන් ප්‍රශ්න කළේය. නමුත් ලිට්රෝ සමාගමේ නිලධාරීන් මෙහි නොමැති බැවින් ඒ සඳහා තමන්ට පැහැදිලි උත්තරයක් ලබා දීමට නොහැකි බව සභාපති වරයා පිළිතුරු ලබාදුන්නේය.

එහිදී අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා මතු කළේ මෙවැනි තත්වයක් යටතේ වුවද මෙම ලිට්රෝ සමාගම කෝප් කමිටුවට කැඳවීමට අවශ්‍ය බව පැහැදිලි වන හෙයින් මෙම කාරණය විධිමත්ව ඉක්මනින් සිදු කළ යුතු බවයි.  එම ආයතන කැඳවන්නේ නැතිව එම ආයතන වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සමාගමට පිළිතුර ලබා දීමට නොහැකි ඒ වෙනුවෙන් අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු බවත් ඔහු පෙන්වා දුන්නේය.

එසේම මෙහිදී ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සමාගමේ නිලධාරීන් ලිට්රෝ සමාගමේ කොටස් සම්බන්ධයෙන් තමන් වගකීමක් දැරුව ද එහි පරිපාලනය සම්බන්ධයෙන් වගකීමක් නොදරන බවත් එම කොටස් සම්බන්ධයෙන් තමන්ට පාඩුවක් වන්නේ නම් එම කොටස් විකිණීමට කටයුතු කරන බවත් වැඩිදුරටත් පෙන්වා දුන්නේය.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *