රන්ජන් ට අසුන අහිමි වෙයි

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායගේ එකොළොස් වසරක අඛණ්ඩ පාර්ලිමේන්තු දිවිය නිමා වෙන බව කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන ප්‍රකාශ කළේය.

කතානායකවරයා පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නේ, රන්ජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයා ගේ අසුන හිස් වන බව මැතිවරණ කොම්සමට දැනුම් දීමට පාර්ලිමේන්තුවේ මහ ලේකම්වරයා කටයුතු කළ බවයි.

රන්ජන් රාමනායක වෙනුවට හිස් වූ අසුනේ අජිත් මාන්නප්පෙරුම අසුන් ගනු ඇත.

Lasantha de Silva

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *