රට වටේ ලාබෙට මන්නාරම් ලුණු

ශ්‍රී ලංකාව නිෂ්පාදනය කරන ප්‍රමිතියෙන් උසස්ම ලුණු ලෙස සළකනු ලබන මන්නාරම ලුණු දිවයිනේ සියලු පළාත්වලට බෙදා හරින ලෙස මන්නාරම දිස්ත්‍රික් ලේකම් නන්දනී ස්ටැන්ලි ද මෙල් නිළධාරීන්ට උපදෙස් දී තිබේ.  ඒ අනුව නිෂ්පාදිත ලුණු තොග දිවයින පුරා බෙදාහැරීමට සහ මන්නාරමේ ධීවරයන් වෙත අවශ්‍ය ප්‍රමාණය සහන මිලට ලබා දීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

තමන්ට සහන මිලට ලුණු ලබා නොදෙන බව පවසමින් ධීවරයන් කළ පැමිණිල්ලක් විභාග කිරීමට ගිය අවස්ථාවේ දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරිය මෙලෙස උපදෙස් දුන්නාය.

මන්නාරම දිසාවේ ධීවරයන්ට කරවල නිපදවීමට හා මත්ස්‍ය පොකුණුවලට ඉසීමට සහන මිලට ලුණු ලබා දීමට නිලධාරීන් එකඟ වී තිබේ.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.