යාපනයේ විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් නොසන්සුන්

අද (25) දහවල් සැමරුම් වැඩසටහනකට එක්වන්නට නියමිතව සිටි යාපනය විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් ඉන් වැළැක්වීම සඳහා ආරක්ෂක අංශ උත්සාහ දැරීම නිසා කිසියම් නොසන්සුන් තත්ත්වයක් ඇති වූ බව වාර්තා වේ. අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ යාපනය විශ්ව විද්‍යාලය ඉදිරිපිට පැවැත්වීමට සූදානම් වූ සැමරුම් වැඩසටහනක් නවතා දැමීමට ආරක්ෂක අංශ ක්‍රියා කළේ යැයි ප්‍රදේශවාසීන් පැවසූ බවයි.

වාර්තා වන අන්දමට, සිසුන් මෙම සැමරුම් වැඩසටහන සූදානම් කර තිබුණේ උපවාසයක නිරත වෙමින් සිටියදී 1987 සැප්තැම්බර් 26 වැනිදා මරණයට පත් වූ  ත්‍යාගදීපන් දිලීපන් අනුස්මරණය කිරීම සඳහා ය.  යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ සිසුන්ද,  සිය ක්‍රියාකාරකමක් නැවැත්වීම සඳහා පොලීසිය මැදිහත් වූ බව පවසන අතර පොලීසිය පැවසුවේ යාපනය විශ්ව විද්‍යාලය ඉදිරිපිට කලබලකාරී තත්ත්වයක් ඇති වීමට ඉඩ තිබූ හෙයින් එය පාලනය කළ නමුත් නොසන්සුන් තත්ත්වයක් ඇති නොවූ බවයි. 

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *