යහපාලන සංකල්පය එක්ක සූදු කෙළියේ කවුද?

ලොතරැයි ගැහිල්ලෙනුත් ගහලා

මංගල සමරවීරටත් කොකා පෙන්නලා

ලොතරැයි මණ්ඩලයේ පාඩුව දිගටම 

එයාර්පෝට් ලොතරැයියේ සල්ලි තවම නැහැ

2017 වර්ෂයේදී එවකට විදේශ අමාත්‍යාංශය යටතට පවරාගෙන තිබූ ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියට විදේශ අමාත්‍යවරයාගේ දැඩි බලපෑම් එල්ල වී ඇති බව පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේදී අනාවරණය විය.

ඒ අනුව 2017 වර්ෂයේදී ක්ෂණික ලොතරැයි මුද්‍රණය සඳහා ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ කොට තිබූ ටෙන්ඩරයක් එවකට විදේශ අමාත්‍යවරයාගේ අවශ්‍යතාවය මත කැබිනට් තීරණයක් මගින් නවත්වා තිබේ. එවකට මුදල් අමාත්‍යවරයා වූ මංගල සමරවීර මහතා විසින් මෙම ටෙන්ඩරය නැවැත්වීම නිවැරදි තීරණයක් නොවන බවට නිරීක්ෂයක් ද ලබා දී ඇති නමුත් කැබිනට් තීරණය ලබා දී තිබුණේ ඉහත ටෙන්ඩරය ඉවත් කිරීමටයි.

ඒ අනුව Aqua Flex Lanka (Pvt)Ltd නැමැති ආයතනයට හිමිවිය යුතුව තිබූ ක්ෂණික ලොතරැයි ටිකට්පත් මුද්‍රණය කිරීමේ ටෙන්ඩරය නවත්වා ඇත. මෙම කැබිනට් තීරණය ගෙන ඇත්තේ Print Care Secure(Pvt)Ltd  නැමැති ආයතනයේ බලපෑම මත බව ද කෝප් කමිටුව විසින් නිරීක්ෂණය කොට තිබේ. මෙම කැබිනට් තීරණය නිසා ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයට විශාල මූල්‍ය පාඩුවක් සිදුවී ඇති අතර 2020 දක්වා තවමත් ‍අදාල ලොතරැයිපත් මුද්‍රණය සඳහා නව ටෙන්ඩරයක් කැඳවීමට නොහැකි තත්ත්වයක් උදාවී තිබේ.

මෙම කරුණු අනාවරණය වූයේ, ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ලොතරැයිපත් මුද්‍රණය හා භාරදීම පිළිබඳ ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් කරුණු විමර්ශනය කිරීම සඳහා පසුගිය 04 වන දින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය චරිත හේරත් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ දී රැස්වූ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේදීය.

එයට අමතරව ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ 2017,2018,2019 වර්ෂ වල වාර්ෂික වාර්තා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර නොමැති බව ද කෝප් කමිටුව විසින් නිරීක්ෂණය කරන ලදී. ඒ අනුව කෝප් කමිටුව දන්වා සිටියේ ඒ පිළිබඳ කරුණු සොයා බලා අදාල වාර්තා කඩිනමින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරන ලෙසයි.

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ මාණ්ඩලික තනතුරු වල වසර ගණනක් තිස්සේ විශාල පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාවක් පවතින බව නිරීක්ෂණය කළ කෝප් කමිටුව ඒවා නිසි ක්‍රමවේදයකට අනුව කඩිනමින් සම්පූර්ණ කරන ලෙස අදාල නිලධාරීන් වෙත දැනුම් දුන්නේය.

“ලොතරැයි මුද්‍රණය සඳහා අවම වශයෙන් වසර 03ක ලොතරැයිපත් මුද්‍රණය කිරීමේ පළපුරුද්ද තිබිය යුතුය ” යන කොන්දේසිය 2016 වර්ෂයේදී ප්‍රසම්පාදනයේදී ඉවත් කර තිබුණු අතර 2018 වර්ෂයේදී “යම් පළපුරුද්දක් තිබිය යුතුය” යන කොන්දේසිය නැවත ඇතුලත් කර ඇති බව කමිටුව විසින් නිරීක්ෂණය කොට තිබේ. එයට අමතරව 2016 වර්ෂයේදී ප්‍රසම්පාදනයේදී ඉවත් කළ “තරගකාරී ආයතනයක් වෙත ලොතරැයිපත් මුද්‍රණය කර සපයන්නේ නම් එවැනි ආයතන ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය වෙත ලොතරැයිපත් මුද්‍රණය කිරීම සඳහා තෝරා නොගත යුතුය” යන කොන්දේසිය 2018 හා 2020 වර්ෂවල නැවත ඇතුළත් කොට ඇති බව ද මෙහිදී අවධාරණය කෙරිනි.

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ලොතරැයිපත් මුද්‍රණය වෙනුවෙන් 2016 වර්ෂයේදී මිලියන 609ක්ද, 2017 දී මිලියන 453ක් ද,2018දී මිලියන 506ක් ද, 2019දී මිලියන 530ක් ආදී වශයෙන් විශාල මුදලක් වැයකරන බව පෙනීයන බැවින් ආයතනයේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය වඩා ක්‍රමවත් සහ සැලසුම් සහගත ලෙස සිදුකරන ලෙසත් ලොතරැයිපත් මුද්‍රණයේ ක්‍රියාවලිය නිසි නියාමනයකට ලක් කරන ලෙසත්  කාරක සභාව විසින් නිර්දේශ කරන ලදී.

Colombo Airport Super draw දිනුම් ඇදීමේදී ආයතනයට හිමි වියයුතු ඇමරිකන් ඩොලර් 26,000ක මුදල තවමත් ආයතනයට ලැබී නොමැති බවත් Doller Fortune නැමැති ලොතරැයි දිනුම් ඇදීමේ ක්‍රියාවලිය විනිවිද භාවයෙන් තොර බවත් කාරක සභාව විසින් අවධාරණය කළ අතර, එම කටයුතු ක්‍රමවත් කරන ලෙස ද නිර්දේශ කළේය.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.