මැලේසියාවට පැමිණෙන රෝහින්ග්‍යා වැසියන් මුහුණ දෙන භයානක තත්වය ගැන එක්සත් ජාතීන් කනස්සල්ල පළ කරයි

එක්සත් ජාතීන්ගේ සරණාගත ඒජන්සිය මැලේසියාවට පැමිණෙන රෝහින්ග්‍යා වැසියන් මුහුණ දෙන භයානක තත්වයන් සහ ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා පිළිබඳව වඩ වඩාත් කනස්සල්ලට පත්ව ඇත්තේ ඔවුන් මිනිස් ජාවාරම්කරුවන්ගේ අතවරවලට ලක්වීම හා ඔවුන්ගේ නිදහස මිනිස් ජාවාරම්කරුවන් උදුරා ගැනීම හේතුවෙනි.

පසුගිය නොවැම්බරයේ සිට රෝහින්ග්‍යා වැසියන් 120 ක් පමණ ක්වාලාලම්පූර්හි එක්සත් ජාතීන්ගේ සරණාගත ඒජන්සිය වෙත ළඟා වී ඇත්තේ දුර්වල සිරුරින් හා දිගු කාලීන සිරගත කිරීම් හේතුවෙන් ඇති වූ විවිධ ලෙඩ රෝග සහිතව ය. ඔවුන්ගේ දුර්වල ශාරීරික තත්වය මියන්මාරයේ පවතින කටුක වධබන්ධනවලින් මිදීම පිණිස ඔවුන් ඇරඹූ දිගු හා දුෂ්කර ගමන ගැන ඉඟි කරයි.

මැලේසියාවේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සරණාගත ඒජන්සි නියෝජිත රික් ටෝල් පැවසුවේ ජාවාරම් ජාල මගින් අයහපත් ලෙස සැලකීම හා නිදහස අහිමි වීම පිළිබඳ වාර්තා තමනට ලැබී ඇති බව ය.
“විශේෂයෙන් කාන්තාවන් සහ ළමයින් වැනි අවදානමට ලක්විය හැකි කණ්ඩායම් අතර, උග්‍ර මානුෂීය සහ ආරක්ෂණ අවශ්‍යතා ඇති පුද්ගලයින්ගේ සංඛ්‍යාව වැඩි වෙමින් පවතින බව අපි දැක ඇත්තෙමු.” යි ඔහු පවසයි.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *