මැයි 20ට පෙර ලියාපදිංචි වන අතිරේක ආහාර බෝග වවන්නන්ට සහන

කොරෝනා වසංගතයත් සමඟ ඇතිව තිබෙන අර්බුදකාරී වාතාවරණයට සාර්ථකව මුහුණ දෙමින් රට තුළ අතිරේක ආහාර බෝග නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීම අරමුණුකර ගනිමින් සෞභාග්‍යා ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන වැඩසටහන යටතේ සහනාධාර ලබාදීමේ වැඩසටහනක් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය ආරම්භ කර ති‍බේ.

එළඹෙන යල කන්නයේ එම බෝග වගාකරන ගොවි ජනතාව දිරිගැන්වීමේ අපේක්ෂාවෙන් නම් කරන ලද අතිරේක ආහාර බෝග 16 කට මෙම සහනාධාරය ලබා දීමට නියමිතය.
බඩඉරිඟු, මිරිස්, කවුපි, උඳු, මුං, රට කජු, සෝයා, කුරක්කන්, තල, කොල්ලු, කහ, ඉඟුරු සහ සුදු ලූනු යන අතිරේක බෝගවලින් අවම වශයෙන් තනි වගාවක් ලෙස අක්කරයක් හිමි වගාකරුවන්ට මෙම සහනාධාරයට හිමිවන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පවසයි.

වගාකොට ඇති බිම් ප්‍රමාණයෙන් අක්කරයක් දක්වා අතිරේක බෝග බීජ සඳහා වැය කළ මුදල මුළුමනින්ම ගෙවීමට රජය සැළසුම්කර තිබේ. පළමු අක්කරයෙන් පසුව තවත් අක්කර හතරක ප්‍රමාණයක් සඳහා වගාකරු බීජවලට දරන ලද මුදලින් 50% ක් ගෙවීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය අපේක්ෂා කරයි.

ප්‍රදේශයේ කෘෂිකර්ම උපදේශක හෝ මහවැලි ඒකක කළමනාකරු මැයි 20 දිනට පෙර හමුවී මේ සඳහා ලියාපදිංචි විය යුතුය. අතිරේක බෝග වගාවට අවශ්‍ය බීජ තමාගේම වගාවෙන්ද නැතහොත් පුද්ගලික හෝ රාජ්‍ය ආයතනයකින්ද ලබා ගැනීමට පුළුවන. සහනාධාරය ලබාදීමට වැදගත් වන්නේ වගාව නියමිත භූමි ප්‍රමාණය සහිතව නිවැරදි ගහණයකින් පවත්වාගෙන තිබීම බව අමාත්‍යාංශය අවධාරණය කරයි.

බීජ සිටුවීමෙන් පසු වගාව පරීක්ෂා කොට බලා සහනාධාර ලබාදීමට කටයුතු කෙරෙන අතර එහිදී සහනාධාරය ලැබීමට සුදුසුකම් ලබන්නේ ඉඩම් හිමි තැනැත්තා නොව වගාකරුවාය.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *