මැතිවරණය තියන්න බෑ – කොමිසම අධිකරණයට කියයි

කොඩිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය හමුවේ රටේ පවතින වාතාවරණය අනුව ජූනි 20 වැනි දින මැතිවරණයක් පැවැත්වීමේ හැකියාවක් නැතැයි මැතිවරණ කොමිසම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දැනුම් දී තිබේ. මහ මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා මීට පෙර ප්‍රකාශිත දිනය අභියෝගයට ලක් කරමින් ඉදිරිපත් කර ඇති මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් අධිකරණය හමුවේ අද තෙවන දිනටත් විභාග කරන අවස්ථාවේ කොමිසම වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතීඥවරයා මාර්ගයෙන් මෙම දැනුම් දීම කර තිබේ. කොමිසම මෙවැනි නිගමනයකට එළඹීමට හේතුව පවතින තත්ත්වය පිළිබඳ සෞඛ්‍ය අංශ විසින් සිදුකරනු ලැබූ නිර්දේශ බවද එහිදී දැනුම් දී ඇත.

මෙම අධිකරණ කටයුත්ත සඳහා තමන්ට මැතිවරණ කොමිසම වෙනුවෙන් පෙනී සිටිය නොහැකි බව නීතිපතිවරයා කර ඇති දැනුම් දීම නිසා කොමිසම විසින් මුදල් ගෙවනු ලැබ වෙනත් නීතීඥවරයෙකුගේ සේවය ලබා ගෙන ඇත.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *