මාධ්‍යයට වැට බැන්ද පොලිස් පන්තිය

අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද හෙරොයින් තොග කූට ලෙස කුඩු ජාවාරම්කරුවන්ට විකිණීම ඇතුළු විවිධ අපරාධ සඳහා පොලිස් නිලධාරීන්ගේ ඇති සම්බන්ධය හා පොලිසියේ ඉහළ නිලධාරීන්ගේ කාර්යභාරය පෙන්වාදීම සඳහා වැඩ බලන පොලිස්පතිවරයා ඇතුළු පොලීසියේ ඉහළ නිලධාරීන් සඳහා නීතීපතිවරයා විසින් කැඳවා තිබු දේශනය ආවරණය කිරීමට ගිය මාධ්‍යවේදීන්ට එහි ඇතුළවීමට ඉඩනොදීම නිසා පෙරේදා (03) පෙරවරුවේ විිශාල කළබලයක් ඇති විය.

නීතීපතිවරයාගේ දේශනය ආවරණය කිරීම සඳහා මාධ්‍යවේදීන්ට ඉඩනොදෙන ලෙස පොලිස්පතිවරයා, නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා ඇතුළු පොලිසියේ ඉහළ නිලධාරීන් දැනුම් දුන්  බව කියමින් එය ආවරණය කිරීමට කොළඹ ඕල්කොට් මාවතේ පිහිටි නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කාර්යාලයට ඇතුළුවීමට උත්සාහ කළ මාධ්‍යවේදීන් තල්ලුකොට එළියට දැමීමට එහි සිටි පොලිස් නිලධාරීන් කටයුතු කිරීම නිසා මෙම කළබලකාරී තත්වය ඇතිවිය.

අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද හෙරොයින් තොග කුඩු ජාවාරම්කරුවන්ට විකිණීම ඇතුළු විවිධ අපරාධ සඳහා පොලිස් නිලධාරීන්ගේ ඇති සම්බන්ධතාව මෙන්ම අධීක්‍ෂණ නිලධාරීන් ලෙස කටයුතු කරන වැඩ බලන පොලිස්පතිවරයා ඇතුළු පොලීසියේ ඉහළ නිලධාරීන්ගේ කාර්යභාරය පෙන්වාදීම සඳහා නීතීපතිවරයා විසින් පවත්වන දේශණය ආවරණය කිරීම සඳහා කොළඹ ඕල්කොට් මාවතේ පිහිටි නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කාර්යාලයට පැමිණෙන ලෙස නීතීපතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතීඥ නිශාරා ජයරත්න මහත්මිය සියළුම විද්‍යුත් හා මුද්‍රිත මාධ්‍ය ආයතනවලට දැනුම් දී තිබිණි.
එම ආරාධනය අනුව අදාළ අවස්ථාව ආවරණය කිරීමට මාධ්‍යවේදීන් ඊයේ උදෑසන 8.00 පමණ වන විට නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කාර්යාලය අසළට පැමිණ සිටි අතර උදෑසන 9.00ට ආරම්භ කරන බව දැනුම් දුන් නීතීපතිවරයාගේ දේශණය සඳහා උදෑසන 10.20 පමණ වනතුරුත් නීතීපතිවරයා හෝ වැඩ බලන පොලිස්පතිවරයා හෝ පැමිණ නොසිටියහ.

මේ තත්වය හමුවේ ඒ වනතුරුත්  නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කාර්යාලයට ඇතුල්වීමට අවසර ලබානොදීම නිසා ඒ අසළ ඕල්කොට් මාවතේ පදික වේදිකාවේ සිටීමට මාධ්‍යවේදීන්ට සිදුවිය.
ඒ අතර මහමඟ ගමන් ගත් සියළු වාහන නවතා වැඩබලන පොලිස්පතිවරයාගේ වාහනයද ඉන් අනතුරුව නීතීපතිවරයා සහ ඔහු සමඟ පැමිණි නීතීපති දෙපාර්තමෙන්තුවේ නිලධාරීන්ගේ වාහනද නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කාර්යාලය තුළට ගැනීමට පොලිස් නිලධාරීන් කටයුතු කළ අතර ඒ අවස්ථාවේදී එහි ඇතුල්වීමට මාධ්‍යවේදීන්ද උත්සාහ කිරීම නිසා එහි කළබලකාරී තත්වයක් ඇතිවිය.
උදෑසන 9.00ට නීතීපතිවරයාගේ දේශණය ආරම්භ කරන බව දැනුම් දුන්නත් එය කල්ගතවීම නිසා උද්ගත වූ මේ තත්ත්වය පිළිබඳව නීතීපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විමසීමේදී මෙම දේශනය සඳහා මාධ්‍යවේදීන් සහභාගී කරනොගන්නා ලෙස මුලින්ම පොලිසියේ ඉහළම නිලධාරියකු ඉල්ලා සිටි බවත් නීතීපතිවරයා එම ඉල්ලීම ප්‍රතික්‍ෂෙප කිරීම නිසා වැඩ බලන පොලිස්පතිවරයා මෙම දේශනය සඳහා සහභාගි නොවන බව දැනුම් දුන් බවත් වාර්තා විය.

මේ තත්ත්වය තුළ නීතීපතිවරයාගේ දේශණය ආරම්භ කිරීම උදෑසන 10.30 පමණ වනතුරු කල්ගතවු අතර පැය 1 1/2ක පමණ කාලයක් ප්‍රමාද වී නීතීපතිවරයාගේ දේශණය ආරම්භ වු අතර එම දේශනයට වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා සහභාගී වුවත් එම අවස්ථාව ආවරණය කිරීම මාධ්‍යවේදීන්ගෙන් අවුරන ලදී.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *