මහබැංකුවෙත්, තොරතුරු අයිතිය නොදන්නා නිලධාරීන් වැඩ

2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත යටතේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙන් කරන ලද ඉල්ලීමකදී තමන්ට ලැබුණු දුරකතන ඇමතුමක් පිළිබඳ පුරවැසියෙකු විමතිය පළ කරයි.

මේ පුරවැසියා විද්‍යුත් තැපෑලෙන් කරන ලද තොරතුරු ඉල්ලීමට අදාලව එම ඉල්ලීම භාරගත් බව සඳහන් පිළිතුරක් විද්‍යුත් ලිපියක් ලෙස පෙරළා ලැබී තිබේ. එහෙත් පසුවදා 0117477000 දරන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දුරකතන අංකයෙන් ඔහු ඇමතූ මහ බැංකුවේ නිලධාරිණියක අදාල තොරතුරු ලබා දීම සඳහා ඔහුගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය හෝ සේවක අර්ථසාධක අරමුදලෙහි සාමාජික අංකය ඉල්ලා තිබේ. විමතියට පත් වූ පුරවැසියා පෙන්වා දී ඇත්තේ, ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙකු බව තොරතුරු අයදුම්පතෙහි සඳහන් කර ඇත්නම් ජාතික හැඳුනුම්පත ඉල්ලා සිටීම අනවශ්‍ය බවට තොරතුරු කොමිසම තීන්දුවක් දී ඇති බවයි. එවිට නිලධාරිණිය නැවත පවසා ඇත්තේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ සාමාජික අංකය ලබා දෙන ලෙසයි. ඒ කුමක් සඳහාද යැයි පුරවැසියා විමසූ විට සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට අදාල තොරතුරු විමසා ඇති නිසා එය අවශ්‍ය බව නිලධාරිණිය දන්වා තිබේ.

එහෙත් තමන් තොරතුරු ඉල්ලා සිටින ලද්දේ පුරවැසියෙකු ලෙස බවත් එය පොදු තොරතුරක් බවත් පවසන අයදුම්කාර පුරවැසියා තමන් සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ සාමාජිකයෙකු නොවන බවද නිළධාරිණියට පවසා තිබේ. අප වෙබ් අඩවිය හා අදහස් දැක් වූ පුරවැසියා සඳහන් කළේ, රටේ මූල්‍ය කේන්ද්‍රස්ථානය වන මහබැංකුවේද තොරතුරු අයිතිය ගැන නොදන්නා නිලධාරීන් සිටීහ කනගාටුවට කරුණක් බවයි.  ඔහු සිය අයදුම්පතෙහි ඉහළින්ම තොරතුරු පනත යටතේ අදාල තොරතුරු ඉල්ලීම සිදු කරන බවද සඳහන් කර තිබේ. නිලධාරීන් තොරතුරු පනත පිළිබඳව නොදන්නා කම නිසා මෙසේ සිදුවන්නේද නැතිනම් එය නොසළකා හැර කටයුතු කිරීම නිසා එසේ සිදුවන්නේද යන්න පිළිබඳ තොරතුරු කොමිසම සැළකිලිමත් විය යුතු යැයි පවසන එම පුරවැසියා පෙන්වා දෙන්නේ පසුගිය දිනවල ආයතන සංග්‍රහයට මුවා වෙමින් ඇතැම් දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන් තොරතුරු අයිතිය ඉක්මවා ක්‍රියා කළ අවස්ථාවලදීද තොරතුරු කොමිසම නිහඬව සිටි බවයි.

 

අසෙනි ගිම්හාරා

 

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.