මහනුවර හොර ඉදිකිරීම්වලට නිලධාරීන් හවුල් – නගරාධිපති

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ ඇතැම් නිලධාරීන්ගේ අනුග්‍රහය මත මහනුවර නගරය අනවසර ඉදිකරීම් සිදුවන බවත් මේ සම්බන්ධව අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා දැනුවත් කිරීමට තමන් පියවර ගත් බවත් මහනුවර පුරපති කේසර සේනානයක මහතා පවසයි.

මහනුවර මහ නගර සභාව මගින් අනුමැතිය ලබා නොදෙන ඇතැම් ඉදිකිරීම් වලට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ අනුමැතිය ලැබී තිබෙන බවත් මේ නිසා අද සුන්දර මහනුවර නගරය කොන්ක්‍රීට් පුරවරයක් බවට පත්වෙමින් තිබෙන බවත් ඒ මහතා කීය.

මහනුවර මහ නගර සභාවේ මාසික රැස්වීමේදී නගරාධිපතිවරයා මේ බව පසුගියදා ප්‍රකාශ කළේය.

තට්ටු ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා අනුමැතියා ලබා දීමට කිසිසේත් නොහැකි ස්ථානවල එවැනි ගොඩනැගිලි ඉදිවන බවත් මේ සම්බන්ධව ඉදිරියේදී අගමැතිවරයා විශේෂ අවධානයක් යොමුකරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බවත් හෙතෙම ප්‍රකාශ කළේය.

මෙහිදී අදහස් දැක්වූ නාගරික මන්ත්‍රී විපුල රණසිංහ මහතා ධනවත් ව්‍යාපාරිකයින්ගේ පගාවට යටවී නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ ඇතැම් නිලධාරීන් ඉදි කිරීමට අවසර ලබාදුන් ගොඩනැගිලි රැසක් මහනුවර නගරයේ තිබෙන බවත් මහනුවර මාවිල්මඩ ප්‍රදේශයේ කුඹුරක් ගොඩකර තට්ටු ගොඩනැගිල්ක් ඉදිකර තිබෙන ගොඩනැගිල්ලට අවසර ලබාගත්තේ කෙසේද යන්න ප්‍රශ්නයක් බවත් කීවේය.

නගර සභාවේ සැළසුම් අංශයේ ඇතැම් නිලධාරීන්ගේ ක්‍රියාකලාපය සම්බන්ධයෙන්ද ප්‍රශ්න රැසක් තිබෙන බවද හෙතෙම පැවසුවේය.

 

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.