මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය අර්තාපල් වගාවට අත ගසයි

නිමල් කොළඹිස්ස – මහනුවර

මහනුවර දිස්ත්‍රිකයට  අර්තාපල් වගාව හදුන්වාදීමේ නව නියමු ව්‍යාපෘතියක් මධ්‍යම පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ආරම්භ කර තිබෙන බව මධ්‍යම  පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ රණතුංග බණ්ඩාර මහතා පවසයි. 

නුවරඑළිය, යාපනය වැනි ප්‍රදේශවල සීමාවී තිබෙන අර්තාපල් වගාව  මහනුවරට හදුන්වාදීම නිමිත්තෙන් අදියර කිහිපයක් යටතේ දියත් කළ මෙම නියමු ව්‍යාපෘතිය සාර්ථකත්වයට පත්ව ඇති බව ද ඔහු තවදුරටත් පැවසුවේය.

මෙම  යටතේ  මේ වන විට මහනුවර දිස්ත්‍රික්යේ උඩිස්පත්තුව, රංගල සහ තංගප්පුව  යන ප්‍රදේශවල අර්තාපල් වගාව ආරම්භ කර ඇති අතර මේ වන විට එහි අස්වනු නෙළිමේ කටයුතු ආරම්භ වී ඇත.

මෙම ප්‍රදේශවල අතීතයේදී අර්තාපල් වගා කර ඇති නමුත් තේ වගාව නිසා අර්තාපල් වගාවෙන් ගොවියන් ඉවත් වී තිබේ. නමුත් මේ වන විට එම ඉඩම් කිසිදු වගාවකින් තොරව පවතින නිසා මධ්‍යම පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ මෙහෙයවීම මත අර්තාපල් වගාව ආරම්භ කොට තිබේ.

හදුන්වාදීමේ ව්‍යාපෘතිය සදහා තෝරාගත් ප්‍රදේශවල පස, දේශගුණය හා වර්ෂාව අර්තාපල් වගාව සදහා වඩා උචිත වන බව උඩිස්පත්තුව කෘෂිකර්ම උපදේශක එච්.එස්.බී.ගුණතිලක මහතා පැවසීය.

සෞභ්‍යාග්‍යා නිෂ්පාදන වැඩසටහන යටතේ හදුනාගත් අර්තාපල් ගොවියන් සඳහා අර්තාපල් බීජ සහ සුදුසු කාබනික පොහොර කෘෂිකර්ම දෙපාර්මේන්තුවෙන් ලබා දී ඇතැයි කෘෂිකර්ම උපදේශක එච්.එස්.බී.ගුණතිලක මහතා සඳහන් කළේය.

අක්කර දහයක භූමි වපසරියක් තුළ ගොවියන් පනහකගේ දායකත්වයෙන් ආරම්භ කර ඇති අර්තාපල් වගාව ඉදිරියේදී තව දුරටත් ව්‍යාප්ත කිරීමට ද කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සැලසුම් කොට තිබේ.

වර්ෂ 1970න් පසුව මෙරට ප්‍රධාන අල භෝගය බවට අර්තාපල් පත්ව තිබෙන අතර එම වගාව මේවන විට කල්පිටිය, යාපනය, නුවරඑළිය වැනි ප්‍රදේශවල බහුල වශයෙන් පවතී.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.