මහනුවර එන්නත්කරණ වැඩපිළිවෙල කතාවට සීමා වේ

බස්නාහිර පළාතින් පසු කොවිඩ් එන්නත්කරණ වැඩසටහන පිට පළාත් වලට ගෙන යමින් ප්‍රථමයෙන් මහනුවර දිස්ත්‍රික් ජනතාවට එන්නත් ලබාදෙන බවට රජය ප්‍රකාශ කළත් මේ වනවිට එය ප්‍රකාශවලට පමණක් සීමාවී ඇත.

මේ වනවිට කුරුණෑගල ඇතුළු දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක එන්නත්කරණ වැඩසටහන ආරම්භ කර ඇතත් මහනුවර මෙතෙක් එම වැඩසටහන ආරම්භ නොකරන්නේ ඇයිද යන්න සෞඛ්‍ය අංශ වලටද ප්‍රශ්නයක් වී තිබේ.

රුසියාවෙන් ස්පුට්නික් එන්නත් 50000 මෙරටට ලැබුණු පසු 28 දින සිට මහනුවර එන්නත්කරණ වැඩසටහන ආරම්භ කරන බව මැති ඇමැතිවරු මෙන්ම සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ද ප්‍රකාශ කළ නමුත් මේවන තුරු ඒ සඳහා අවශ්‍යය ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොමැත.

එන්නත්කරණ වැඩසටහන කුණ්ඩසාලේ කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් ආරම්භ කිරීමට සැළසුම්කර තිබෙන අතර එන්නත් 50000 ක් පමණක් මහනුවරට හිමිවුව හොත් කුණ්ඩාසාලේ හැර සෙසු කිසිදු මැතිවරණ කොට්ඨාසයකට එන්නත් ලබාදිය නොහැකි බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසයි.

‍බස්නාහිර පළාතට අයත් දිස්ත්‍රික්ක තුන හැරුණු විට වැඩිම කොවිඩ් රෝගීන් හා මරණ මහනුවරින් වාර්තා වී තිබියදී මහනුවර එන්නත්කරණ වැඩසටහන ප්‍රමාද වීම පසුපස දේශපාලන හස්තයක් ක්‍රියාත්මක වන බව දැන ගන්නට තිබේ.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *