මහජන උපයෝගිතා කොමිශන් සභාවේ, විදුලි ප්‍රශ්න විසදීමේ ජංගම සේවාව උතුරු මැද පළාතේ සාර්ථක සේවාවක

  • මීළඟ ජංගම සේවා සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත්වල පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම්

(10/08/2021) -ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව (PUCSL), ආරම්භ කරන ලද විදුලි ප්‍රශ්න විසදීමේ පාරිභෝගික ජංගම සේවා වැඩසටහන යටතේ උතුරුමැද පළාතේ විදුලි පාරිභෝගික ගැටලු 350 කට අධික සංඛ්‍යාවක් විසදමින් සියයට සියේ සාර්ථක ප්‍රතිශතයක් වාර්ථා කරනු ලැබීය​.

“ශ‍්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව බලාපොරොත්තු වෙනවා අපගේ නිලධාරින් පාරිභෝගිකයා ලගට ගොස් සේවාව සැපයීම හෝ උපදෙස් දීම. මෙම ක්‍රමවේදය අප නිර්මාණය කරේ විදුලි පාරිභෝගිකයින්ගේ දුක්ගැනවිලි හා පැමිණිලි පහසුවෙන් ලබා ගැනීමට සහ සීමිත කාලයක් තුළ එම ගැටළු උපරිම සේවා ගුණාත්මක භාවයෙන් විසඳීමටයි.” ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ජනක රත්නායක මහතා පැවසීය.

ජනක රත්නායක, සභාපති මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව

ලංකාවේ සියලුම පළාත් ආවරණය කරමින්, පාරිභෝගිකයින්ගේ විදුලි පැමිණිලි ලබාගෙන ඒවාට විසඳුමක් හෝ ක්‍රියාපටිපාටියක් ලබා දෙමින්  ජංගම සේවාව පැවැත්වීමට මහජන උපයෝගිතා කොමිශන් සභාව කටයුතු යොදා ඇති අතර​, පාරිභෝගිකයන්ව විදුලි රෙගුලාසි පිලිබඳ දැනුවත් කිරීම​, නව සේවාවන් හඳුන්වා දීම, ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ බලතල යටතේ නව විදුලි සම්බන්ධතා ලබා දෙන ආකාරය සම්බන්ධ ගැටලුවලට විසඳුම්, නව විදුලි සබදතා ලබාදීම යනාදී සේවාවන් රැසක් මෙම ජංගම විදුලි පාරිභෝගික ගැටලු විසදීමේ යාන්ත්‍රණය මගින් සිදුවේ.

මෙම ක්‍රියාවලිය​ සඳහා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය (සීඊබී), ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගම (ලෙකෝ) සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර් යාල​, මහජන උපයෝගිතා කොමිශන් සභාව සමග අත්වැල් බැද විශාල මෙහෙවරක් කරයි.

මෙම ක්‍රියාවලියේදී, පාරිභෝගිකයා සහ බලපත්‍රලාභියා සාමුහිකව විසදුම් සදහා එකඟ වූ ගැටලු විසඳන ලදැයි සැලකේ. ඒ අනුව පාරිභෝගිකයා අදාළ ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කළ පසු සහ බලපත්‍රලාභියා එම ඉල්ලීම ක්‍රියාත්මක කිරීම අවසන් කළ පසු කොමිසම සිය තීරණය ලබා දෙයි. උදාහරණයක් වශයෙන්, විදුලි ගිණුමක නම වෙනස් වීමේදී පාරිභෝගිකයා අවශ්‍ය ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර බලපත්‍රලාභියා ඊළඟ බිල්පත් චක්‍රයට පෙර නම වෙනස් කරයි.

උතුරු මැද පළාතේ සංඛ්‍යාලේඛන වලට අනුව, ඉදිරිපත් වූ බොහෝ ගැටලු නව විදුලි සම්බන්ධතාවයක් ලබා ගැනීම සහ අයක්‍රම පාරිභෝගිකයා වෙනස් කිරීම​ සම්බන්ධව පැවති ගැටලු ය. අඩුම අගය විදුලි බිල්පත් හා සම්බන්ධ ගැටලුය​. උතුරු මැද පළාතට අදාළ සංඛ්‍යාලේඛන පහත දැක්වේ;

වර්ගය​  
විදුලි මාර්ගත අවසරය​ 69
අයක්‍රම පාරිභෝගිකයා වෙනස් කිරීම​ 85
මීටරයට සම්බන්ධ 29
නව සම්බන්ධතාවය 98
ගුණාත්මකභාවය සම්බන්ධ 14
බිල්පත් සම්බන්ධ 13
වෙනත් 07

මීළඟ ජංගම සේවා අගෝස්තු මස මැද භාගයේදී මධ්‍යම පළාතේ සහ සැප්තැම්බර් මාසයේදී, සබරගමුව පළාතේ පැවැත්වීමට PUCSL සැලසුම් කරයි.

2021 ජනවාරි සිට ජුනි දක්වා කාලය තුළ විදුලි පැමිණිලි 481 ක්, 2020 එම කාල සීමාව සඳහා ලැබී ඇති විදුලි පැමිණිලි 555 ට සාපේක්ෂව PUCSL වෙත ලැබී ඇත. 2021 එම කාලය සඳහාම විදුලි පැමිණිලි 415 ක් විසදීමට අවශ්‍ය මූලික පියවර PUCSL ගෙන ඇත​. පැමිණිලි වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් වූයේ විදුලි මාර්ගත අවසරය​, බිල්පත්, නව සම්බන්ධතා, මීටර සම්බන්ධ, අයක්‍රම පාරිභෝගිකයා වෙනස් කිරීම​ සහ විදුලි බලයේ ගුණාත්මකභාවය සම්බන්ධ ගැටලු පිළිබඳව ය.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.