මරා දැමූ මාධ්‍යවේදීන් තර්ඩ් ක්ලාස් යැයි කියූ දොස්තර සමාව ඉල්ලයි

පසුගියදා පැවති පුවත්පත් සාකච්ඡාවක් අතරතුර අදහස් දක්වමින්, ඝාතනයට ලක් වූ මාධ්‍යවේදීන් තර්ඩ් ක්ලාස් යැයි අවමන් කළ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් සිය ප්‍රකාශය ඉල්ලා අස් කරගන්නා අතර සමාව අයදින බව පවසා තිබේ.  මාධ්‍ය සංවිධාන එකතුව ඔහු වෙත යොමු කරන ලද ලිපියකට ප්‍රතිචාර දක්වමින් ඔහු මෙම ඉල්ලීම කර තිබේ.

වෛද්‍ය හේමන්ත ගේ ලිපිය

 

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.