බෝගම්බර හිර ගෙදරට අලුත් මුහුණුවරක්

මහනුවර බෝගම්බර පැරණි බන්ධනාගාර පරිශ්‍රය බන්ධනාගාර අධිකාරිය යටතේ පාලනය වන සුඛෝපභෝගි හෝටල් පරිශ්‍රයක් හා සංස්කෘතික කේන්ද්‍රස්ථානයක් (Prison Hotel and Musum Complex) ලෙස සංවර්ධනය කිරීමට නියමිතය.

බන්ධනාගාර අත්දැකීමක් ලබාගත හැකි හෝටල් හා ආපන ශාලා සංකීර්ණයක්,බන්ධනාගාර කෞතුකාගාරයක්,විදෙස් සංචාරකියින් සඳහා වෙන්වූ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයක්,එළිමහන් රංග පීඨයක් හා කලා නිර්මාණ ඇතුළත් සාප්පු සංකීර්ණයක් අතුළු අංග ගණනාවකින් යෝජිත බන්ධනාගාර හෝටල් පරිශ්‍රය සමන්විතය.

බන්ධනාගාර කළමනාකරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්තාපන කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේ අදහසකට අනුව මෙම වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක වන අතර මෙහි මූලික යෝජනාවලිය ඉදිරිපත් කිරීම එම අමාත්‍යාංශයේදී සිදු කෙරුණි.

ඉංග්‍රීසි පාලන සමයේ ඉදිකළ වසර 145 ක පමණ ඉතිහාසයක් ඇති බෝගම්බර ඓතිහාසික බන්ධනාගාර පරිශ්‍රය සංවර්ධනය කිරීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ සහය ඇතිව සිදු කිරීමට නියමිතය.

මෙම ව්‍යාපෘතිය සැළසුම් කිරීමේ මූලික කටයුතු පසුගිය 08 දින ආරම්භ වූ අතර එම අවස්ථාවට බන්ධනාගාර කළමනාකරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්තාපන කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේ,එම අමාත්‍යාංශ ලේකම් වී.ඒ සිල්වා,නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සිරිනිමල් පෙරේරා,බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් තුෂාර උපුල්දෙණිය,අතිරේක බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් තුසිත උඩුවර,බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (පාලන හා පුනරුත්ථාපන) චන්දන ඒකනායක,බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (කර්මාන්ත) මලින් ලියන්ගේ යන මහත්වරු ඇතුළු පිරිසක් සහභාගි වූහ.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.