බූවැලිකඩ ඛේදවාචකය, නිලමේ නීතිවිරෝධී ඉදිකිරීමක් කරලා

මහනුවර බූවැලිකඩ කඩා වැටුණු නිවෙසේ හිමිකරු නීත්‍යානුකූල නොවන ඉදිකිරීමක් සිදු කර ඇති බව වාර්තා වේ. 2016 වසරේ මහනුවර මහනගර සභාව මෙම ගොඩනැගිල්ලට අනුකූලතා සහතිකය ලබ දී තිබුණි. හිමිකාර ලෙව්කේ නමැත්තා නීතියට පිටින් ක්‍රියා කරමින් සිය ගොඩනැගිල්ලට අමතර තට්ටුවක් එකතු කර තිබුණේ පැවති සැළැස්මට අනුකූලතා සහතිකය ලබා දීමෙන් පසුව වන අතර එම තට්ටුවට අනුමැතිය ලැබී නැත.

2006 වසරේදී මෙම ඉඩමේ ඉදිකිරීම් අනුමැතිය මුල්වරට ලබා දී තිබෙන්නේ තට්ටු දෙකකින් පමණක් සමන්විත ඉදිකිරීමක් සිදු කිරීමට ය. එම අවස්ථාවේ ඉඩමේ පිඹුරට අදාල සැළැස්ම මහනගර සභාව අනුමත කර තිබෙන්නේ මාර්ගයේ සිට ඉදිකිරීම දෙසට මීටර් 08ක මාර්ග රක්ෂිතයක් වෙන් කිරීමේ කොන්දේසියට යටත්ව ය.

කෙසේ වෙතත් ඉඩමේ හිමිකරු 2010 වසරේ තට්ටු 03ක ඉදිකිරීමක් සඳහාද 2014 වසරේ තට්ටු 04ක ඉදිකිරීමක් සඳහාද නගර සභාවේ අනුමැතිය ඉල්ලා ඇති අතර නගර සභාවද ඒ අවස්ථා දෙකෙහිදීම අනුමැතිය ලබා දී ඇත.  ලෙව්කේ නමැති ඉඩම හිමිකාර තැනැත්තා ඉදිකිරීම් කොන්දේසි උල්ලංඝනය කර ඇති බව පෙනෙන්නට තිබුණද මේ වනවිට හෙළිදරව් වී තිබෙන්නේ අදාල පළාත් පාලන ආයතනය වන මහනුවර මහනගර සභාවද වගකීම් විරහිතව ක්‍රියා කර ඇති බවයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වන මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර නීතීඥ ලලිත්. යූ. ගමගේ පවසන්නේ තට්ටු දෙකක ගොඩනැගිල්ලකට සුදුසු අත්තිවාරමක් මත මහල් පහක් ඉදිකර ඇතිද යන්න සොයා බැලීමට පරීක්ෂණයක් සිදු කරන බවයි. එසේම අදාල ආයතන ගොඩනැගිල්ලේ මතුපිට පෙනුම දෙස බලා අනුකූලතා සහතිකය නිකුත් කර තිබෙන බවද, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය පරීක්ෂා කර බැලීමක් සිදුව නැති බවද ආණ්ඩුකාරවරයා පවසයි.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *