බැසිල්ට ඉඩ දී ජයන්ත ගෙදර යයි

බැසිල් රාජපක්ෂට පාර්ලිමේන්තුවට  පිවිසීම සඳහා ඉඩ දීම සඳහා ජයන්ත කැටගොඩ සිය මන්ත්‍රී ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව ඔහු සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය අද පාර්ලිමේන්තුවේ මහලේකම්වරයා වෙත ලබා දී ඇත.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.