බලෙන් පඩි කැපීම අගතිදායකයි – මානව හිමිකම් කොමිසම

ජනාධිපති ලේකම්වරයා විසින් සිදුකරනු ලැබූ පුද්ගලික ආයාචනාවක්ද සහිතව කොවිඩ් 19 අරමුදල සඳහා සිය වැටුපෙන් පරිත්‍යාග එකතු කිරීමට රජයේ සේවකයන්ට ඉඩ ලබා දී තිබියදී, ඇතැම් ආයතන හා දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන් වක්‍ර හා ඍජු බලපෑම් කරමින් වැටුප් අඩු කිරීම සඳහා ක්‍රියාකරන බව තමන්ට නිරීක්ෂණය වී ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසම පවසයි.

රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශය මගින් සියලුම පළාත් ලේකම්වරුන්ට ලිපියක් යොමු කරන මානව හිමිකම් කොමිසම පෙන්වා දෙන්නේ, රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැටුපෙන් කොටසක් කොවිඩ් 19 අරමුදල සඳහා ලබාගන්නේ නම් එය ඔවුන්ගේ කැමැත්ත මත පමණක් සිදු විය යුතු බවයි. වැටුප හෝ කොටසක් ලබාගැනීමට සේවකයන් උනන්දු කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඍජුවම ඔවුන් වෙත දැනුම් දෙන මෙන්ද ආයතන ප්‍රධානීන් හරහා ලිපි නිකුත් කිරීමෙන් බලපෑම් නොකරන මෙන්ද එම ලිපියෙන් දන්වා තිබේ. එමෙන්ම වැටුපෙන් පරිත්‍යාග සිදුකරන සේවකයන්ගේ නම් වෙනම ගොනු කොට පරිත්‍යාග සිදුකරන පිරිසගේ ලේඛන වෙනම පවත්වා ගැනීම තුළින් වෙනස්කොට සැළකීමක් සිදුකෙරෙන අතර ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යාවස්ථාවේ 12 වැනි ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය වන බවද මානව හිමිකම් කොමිසම අවධාරණය කරයි.

ඌව පළාත් සභාවේ අධ්‍යාපන සේවකයන්ගෙන් මැයි මාසයේ වැටුප් අඩු කර ගැනීමට එම පළාතේ සභාව ක්‍රියා කර තිබූ අතර ඒ සේවක කැමැත්ත, අකැමැත්ත විමසමින් නමුත් වැටුප් අඩු කිරීමට අකැමැති සේවකයන්ගේ නම් ලේඛන ගත කිරීමට කටයුතු යොදා තිබුණි. උතුරු පළාතේ සේවකයන්ගේ මැයි මස වැටුප අඩුකිරීමට ආණ්ඩුකාරවරයාගේ උපදෙස් මත ලිපියක් නිකුත් කර ඇති අතර ඊට අදාල පෝරමයක් පුරවා නොඑවන සේවකයන්ට මැසි මස වැටුප් පත නිකුත් නොකරන බව දැනුම් දී තිබුණි. නැගෙනහිර පළාතේ සේවකයන්ගෙන් කැමැත්ත නොවිමසා වැටුප් අඩු කරගනු ලැබූ අතර ලංකා ගුරු සංගමය ඊට එරෙහිව මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ගොනු කර තිබේ.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.