බලන්ගොඩ මැදබැද්ද ආයුර්වේද රෝහලේ අඩුපාඩු රැසක් . හෙද කාර්ය මණ්ඩලයකුත් නැහැ

– නාලක ජේ හෙටිටිආරචිචි සහ සම්පත් ප්‍රියනන්දන

බලන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොටිඨාශයට අයත් කල්තොට මැදබැද්ද  රජයේ  ආයුර්වේද රෝහලේ   පවතින  වෛද්‍යවරුන්ගේ  සහ  කාර්ය  මණ්ඩලයේ   හිඟයක්   මෙන්ම   ප්‍රමාණවත්  ගොඩනැගිලි   පහසුකම්  නොමැති  කම  හේතුවෙන්    එම  ආයුර්වේද රෝහලට  නේවාසිකව  සහ බාහිරව ප්‍රතිකාර  ලබා  ගැනිම සඳහා  පැමිණෙන  රෝගිින්   දැඩි  අපහසුතාවට  පත්වෙන  බවට වාර්තා  වෙයි

දිනපතා   බාහිර  රෝගී  අංශයෙන්  ප්‍රතිකාර  ලබා  ගැනිම  සදහා දිවයිනේ  විවිධ ප්‍රදේශවලින්   සියයකට  වැඩි  පිරිසක්   මැදබැද්ද ආයුර්වේද රෝහලට පැමිණෙන  බව  ජනතාව කියති. මෙිි අතර   දිනපතා නේවාසිකව  පනහකට ආසන්න පිරිසක් ප්‍රතිකාර  ලබන  බව රෝහල්  සංවර්ධන  කමිටුව  පවසයි. දුර බැහැර ප්‍රදේශවල  සිට  නේවාසිකව  ප්‍රතිකාර ලබා ගැනිම   සදහා  මැදබැද්ද අයුර්වෙිිද  රෝහලට  දෛනිකව  පැමිණි  විශාල පිරිසක්  රෝහලේ  ඉඩ පහසුකම්  සහ  කාර්යමණ්ඩලය ප්‍රමාණවත්  නොවන  බැවින්  ආපසු  හරවා  යවන  බවද  රෝගීහු  පෙන්වා   දෙති. කැඩුමි,බිඳුමි,වකුගඩු  රෝග ප්‍රතිකාර ,සර්වාංග, වාත රෝග සහ  ළමා  රෝග  සදහා   බාහිරව සහ නේවාසිකව  ප්‍රතිකාර ලබා ගැනිම සඳහා පැමිණෙන  රෝගිහු  මෙිි හේතුවෙන්  දැඩි  අසරණ තත්ත්වයකට පත්  වෙති.

මෙිි සමිබන්ධයෙන්  අප  වෙත අදහස් දැක්වූ  මැදබැද්ද ආයුර්වේද රෝහල්   සංවර්ධන  කමිටුවෙි  හිටපු සභාපති   ඒ. එමි. සෝමපාල  මහතා   “ මුලින්ම  කියන්න ඔිිනි  මෙිි මැදබැද්ද ආයුර්වේද රෝහල  මෙිි තත්ත්වයෙන්  හරි  පවත්වාගෙන  යන්නේ  මෙිි කාර්ය්‍ භාර  වෛද්‍යවරිය  වන නදීරා  හේවාවිතාරණ  මහත්මියගේ  උත්සාහය  නිසා. මෙිි ආයුර්වේද රෝහලේ  ගොඩක්  අඩුපාඩු  තියෙනවා. පළාත් සභාවෙන්  සහ කොමසාරිස්වරයගෙන්  ලොකු  සහයක්  ලැබුනත්  මධ්‍යම රජයෙන්  කිසිම  සහයෝගයක්  නැහැ.වෛද්‍යවරු  අඩුයි. සේවකයෝ  අඩුයි. ප්‍රදේශයේ  දානපති ව්‍යාපරිකයෙක්  වන පියසේන  මහතා  විසින්  මුලින්ම  මෙිි රෝහල  ආරම්භ  කලේ. එහෙම   ආරම්භ  කල  මෙි  දුෂ්කර පළාතේ  තියෙන  රෝහල  දියුණු  කරල  ජනතාවට  සේවාවක්  ලැබෙන  ලෙස රෝහලේ  අඩුපාඩු   දියුණු  කරන්න  මධ්‍යම රජය  සහයෝගය  දෙන්නේ  නැති එක  ගැන  කණගාටු  වෙනවා.ඒ නිසා අපි මධ්‍යම  රජයෙන්  ඉල්ලා සිටිනවා  මෙිි  බලන්ගොඩ මැදබැද්ද ආයුර්වේද රෝහලේ පවතින  වෛද්‍යවරුන්ගේ සහ   සේවකයින්ගේ  හිඟයට  විසදුමක්  ලබා  දෙන ලෙස.”

නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලබන  කේ. චමින්ද  දුෂාන්ත  මහතා මෙසේ  කිිය “මම  බලන්ගොඩ  නගරය  ආසන්නයේ  සිට  ඇවිත්  තමයි  මෙිි  මැදබැද්ද ආයුර්වේද රෝහලේ නේවාසිකව  ප්‍රතිකාර  ගන්නේ. නමුත්  මෙම රෝහලේ  අඩුපාඩු  විශාල ප්‍රමාණයක්  තියෙනවා. වෛද්‍යවරු  ප්‍රමාණවත්  නැහැ. ගැහැනු සහ  පිරිමි  නේවාසික  වාටිටු  දෙකක්  තියෙනවා.  මෙිි පිරිමි වාටිටුවෙිි  විතරක්  විස්සක්  විතර  නේවාසිකව ඉන්නවා. තෙල්  ගාන්න ඔිනි,පත්තු  බදින්න ඔිනි.බෙහෙත් දෙන්න  ඔිිනි. ඒත්  රෝහලටම  ඉන්නේ  වෛද්‍යවරු  තුන්දෙනයි. අර  පැත්තේ  ඇඳන්  ගොඩ  ගහලා  තියෙනවා  ගොඩනැගිලි  පහසුකම්  නැතිව. දුර  බැහැර ප්‍රදේශවල  ඉදල  රෝගිින්  ඇවිත්  ආපසු  යනවා.  වෛද්‍යවරුන්ගේ  නිල නිවාස  හිඟයක්  තියෙනවා. ඒ වගේම   වෛද්‍ය කාර්ය්‍ මණ්ඩලයට විවෙිකාගාරයක්  නැහැ.  මෙි සියල්ලම සංවර්ධනය  කරලා  ජනතාවට හොද  සේවාවක් ලබා  දෙන්න  පුළුවන්  ලෙස රෝහලේ  පහසුකම් දියුණු  කරන්න  කියලා  අදාල බලධාරින්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.”

නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලබන ඒ.ඒ.ගුණදාස  මහතා  “මම දැනට සතියක්  විතර  වෙනවා මෙහේ ප්‍රතිකාර  ගන්න  නැවතිලා. ගොඩක්  රෝගිීන්  එනවා. නමුත්  ඉඩ පහසුකම්  සහ කාර්ය්‍ මණ්ඩලයේ  තිබෙන  හිඟය  නිසා ගොඩක්  අයට වෙනත්  දිනයක්  දීලා  එන්න කියනවා. ඒක මෙිි ඉන්න  වෛද්‍ය වරියගේ හෝ  කාර්ය්‍ මණ්ඩලයේ  වරදක් නොවෙයි. මෙහේ තියන  පහසුකම්  ප්‍රමාණවත්  නොවිමයි හේතුව. පහසුකම් දියුණු  කරනවානමි  තව හොඳ සේවාවක්  මෙහෙන්  ලැබෙනවා”.

ජේ.එමි.සිරියාවති   “මෙම ආයුර්වේද  රෝහල හොඳ  ජනප්‍රිය  රෝහලක්. නමුත්  සේවක  මණ්ඩලයේ ලොකු  අඩුවක්  තියෙනවා. මමත්  ගොඩක්  දුර  ඉඳන්  ඇවිත්  මෙිි ප්‍රතිකාර  ගන්නේ. මට  හොඳට ප්‍රතිකාර  ලබා දෙනවා.”

එමි. සයනේරිස් “ එක වෙලාවකට වාටිටුටම  ඉන්නේ  එක   නිලධාරිණියක්  විතරයි. බෙහෙත්  දෙන්න, බෙහෙත්  ගාන්න, තවන්න  එක්කෙනාටම  බැහැනේ. මෙම රෝහලේ  තියෙන  ගොඩනැගිලි  අඩුපාඩු  සහ  වෛද්‍යවරුන්ගේ  හිඟයට  විසදුමක්  ලබා  දෙන්න  කියලා  අදාල බලධාරින්ගෙන්  ඉල්ලා  සිටිනවා.

පවත්නා තත්ත්වය සමිබන්ධයෙන්  මැදබැද්ද ආයුර්වේද රෝහලේ  කාර්ය භාර වෛද්‍ය  නිලධාරිණි එචි.වි.නදීරා හේවාවිතාරණ මහත්මියගෙන්  කළ  විමසීමකදි  ඒ  මහත්මිය  මෙසේ  පැවැසුවාය.

“2012 වර්ෂයේ  මම මෙම  ආයතනයට  එන විට මෙිික  මධ්‍යම  බෙහෙත් ශාලාවක්  විදිහට තිබුණේ.. කේ.එමි.පියසේන  කියන දානපති මහත්තයා  රුපියල්  ලක්ෂ  හැටක්  වියදම්  කරලා මෙහි පළමු  ගැහැණු  වාටිටුව හදලා  පරිත්‍යාග  කළා. 2016  වර්ෂයේ  සිට අපි මෙහි  රෝහලක ප්‍රතිකාර  කටයුතු ආරම්භ  කළා.
එහෙත්  තාම මෙිික ලියාපදිංචි වෙලා තියෙන්නේ   මධ්‍යම  බෙහෙත් ශාලාවක්  හැටියටයි. පළාත්  ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව  සහ කොමසාරිස්වරයා  මෙිකට  අවශ්‍ය පහසුකම්  ලබා දීලා තිබෙනවා. කාර්ය මණ්ඩලය  17 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක්  සිටිනවා.
නමුත්  මෙහි යෝජිත  සේවක  සංඛ්‍යාව  32යි. නමුත්  දැනට සාමාන්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය  09 ක්  තමයි  ඉන්නේ. ඒක තුන්  ගුණයක්  වගේ  වැඩි  වෙන්න  ඔිිනි. යෝජිත වෛද්‍යවරු ගණන  07 ක් වන අතර දැනට  සිටින්නේ  03 දෙනෙකු  පමණයි. හෙද සේවය  දැනට මෙම රෝහලේ  නැහැ. නමුත් යෝජිත හෙද  සංඛ්‍යාව  03යි. ඒ වගේම  දැනට ඉන්නේ  සෞඛ්‍ය  කාර්ය  සහයක නිලධාරින්  සහ උපස්ථාදායකයින් දෙදෙනෙක් පමණයි ඉන්නෙ.
මෙිි සමිබන්ධයෙන්  කොමසාරිස් කාර්යාලය  දැනුමිවත්  කරලා  තිබෙනවා. පළාත් අමාත්‍යංශය  සහ කොමසාරිස්වරයා මෙිි සමිබන්ධයෙන්  මධ්‍යම  රජය දැනුමිවත්  කරලා තිබෙනවා.
මධ්‍යම රජයේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්  පසුගිය  දිනක  රෝහලට  පැමිණ  නිරික්ෂණය  කළා. අපි  කරන කාර්ය  සමිබන්ධයෙන්  බෙහෙවින්  සතුටු වුණා. ඔහු  මෙිි රෝහල සමිබන්ධයෙන්  හොඳ වාර්තාවක්  මධ්‍යම රජය වෙත  ලබා දෙනවා  කීවා. පවතින  අඩුපාඩු  ටික  සමිපුර්ණ  වු පසු  මීට  වඩා  හොඳ  සේවාවක්   ජනතාවට  ලබා දෙන්න  පුළුවන්”  යැයිද  ඇය  වැඩිදුරටත්  පැවැසුවාය.

 

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *