බලංගොඩ දියවේල්ල රක්ෂිතය වනසයි

සම්පත් ප්‍රියනන්දන

බලන්ගොඩ දෝතළුඔය  ගමිමානයට යාබදව  දියවේල්ල රක්ෂිතයේ  අක්කර   පහකට ආසන්න   කොටසක්   කිසියම් පිරිසක් විසින් මේ දිනවල අනවසරයෙන්  හෙළිපෙහෙලි කරමින්  සිටින  බවට  ප්‍රදේශවාසීහු සඳහන්  කරති. කළු ගඟේ  ප්‍රධාන  අතු  ගංගා  කිහිපයක්  ආරමිභ  වන  දියවේල්ල  රක්ෂිතයේ  ජල පෝෂක  ප්‍රදේශයක්  මෙලෙස  වනසන්නේ   තේ වගා  කිරීම  සඳහා  කටයුතු බව ඔවුහු  කියති. මේ   වන විට  රක්ෂිතයේ  එළිපෙහෙලි   කළ කොටසේ  අක්කර  දෙකකට ආසන්න ප්‍රමානයක තේ  වගා කිරිමටද  කටයුතු  කර  ඇතැයි ප්‍රදේශවාසීහු  පෙන්වා දෙති. වසර  සිය ගණනක් පැරණි   ඉතා  වටිනා  හොර, ඇටඔ, කටමොද, පිහිඹිය, මිල්ල, ලියන්, පුස් වැල්, වෙනිවැල්ල ගැට වැනි   ගස්  වැල්  කපා  විශාල  විනාශයක්ද  සිදු  කර තිබෙන  බව එහි ගිය විට දක්නට ලැබේ.

එම රක්ෂිතයට  පහළින්  ඇති පැල්මඩුල්ල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත්  මරතෝටන් වත්ත, ගුරුබැවිලාගම, දෝතළුඔය, දියවෙිල්ල  යන ගමිමානවල  ජනතාව  පානීය  ජලය  ලබා  ගැනිම  සඳහා  භාවිතා  කරනුයේ  රක්ෂිතයේ  සිට  ගලා එන  ජල උල්පත්  සහ ගංගා ඇළදොළ  බව  ප්‍රදේශයේ පදිංචි ජනතාව කියති.  සිදු  කෙරෙන වන  විනාශය නතර  කිරිමට බලධාරින් කටයුතු නොකළහොත්  ඉදිරියේදී  විශාල   පානීය ජල  ගැටලුවක් ඇති විමෙිි අවදානමක්  ඇතිවිය හැකි  බවද  ජනතාව පෙන්වා  දෙති.  මේ සමිබන්ධයෙන්   අවධානය  යොමුකර සිදු කෙරෙන වන විනාශය නතර කිරීම සඳහා කටයුතු කරන්නැයි ප්‍රදේශයේ ජනතාව අදාල බලධාරින්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *