බලංගොඩ ඉස්කෝලෙ ඔන්ලයින් පාඩමට කුණුහරුප එවලා

සමිපත් ප්‍රියනන්දන සහ නාලක ජේ හෙට්ටිආරච්චි

බලන්ගොඩ  ප්‍රදේශයේ  ප්‍රසිද්ධ  ජාතික  පාසලක  පාසල්  දරුවන් සඳහා  මාර්ගගත  (online)  ක්‍රමයට   (Zoom)  තාක්ෂණය  යටතේ අධ්‍යාපන  කටයුතු  සිදු  කරන  අවස්ථාවෙිදි   දරුවන්ගේ ජංගම දුරකතන වෙත   WhatsApp  මගින්  අසභ්‍ය  විිඩියෝ  දර්ශන  සහ  අසභ්‍ය   ජායාරූප  එවා  ඇති  බව   පවසා  එම  පාසලේ    පංති භාර ගුරුතුමිය විසින් අද   (21) දා    පැමිණිල්ලක්  කර ඇතැයි බලන්ගොඩ පොලිසිය පවසයි.
එම පංතියේ  ඉගෙනුම ලබන  දරුවන්  50 දෙනෙකු සහ ගුරුවරුන් 23 දෙනෙකු    එකතු   කරගනිමින්  WhatsApp කණ්ඩායමක්   සකස්  කර  දරුවන්ට  ඉගැන්විම  කටයුතු  කරන බවත්  එලෙස  උගන්වන  අවස්ථාවෙිදි  කිසියම් පුද්ගලයකු හෝ  කණ්ඩායමක්  විසින්   එම  WhatsApp සමූහය වෙත අසභ්‍ය විිඩියෝ දර්ශන සහ අසභ්‍ය ජායාරූප එවා ඇති අතර දරුවන්  පනස්  දෙනාගේ සහ ගුරුවරුන් ගේ   ජංගම දුරකතන වලට එම  දර්ශනය  එකම  වෙිලාවෙිදි  පැමිණි  ඇති  බවත් එම  පැමිණිල්ලේ  සදහන්  බව පොලිසිය  පැවැසීය.
මෙිි සමිබන්ධයෙන් විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසමි  සභාවේ  දුරකතන විශ්ලේෂණය ලබා ගෙන එම අපරාධය  සිදු  කළ අය හදුනාගෙන  නිිතිමය  කටයුතු සිදු  කිරිමට  පරික්ෂණයක් ආරම්භ  කර ඇතැයි  පොලිසිය  පවසයි. බලන්ගොඩ පොලිසියේ වැඩ බලන ස්ථානාධිපති පොලිස් පරික්ෂක   ඒ.එමි.මයුරසිංහ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි  මෙිි සමිබන්ධයෙන් පරික්ෂණ පැවැත්වෙි.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *