බදුල්ලේ ආසාදිතයන් ගණන 80 ඉක්මවයි

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය තුළින් මේ වන විට වාර්තා වන කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් ගණන 82 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර පුද්ගලයන් 1553 දෙනෙකු තවදුරටත් නිරෝධායනය වෙමින් සිටින බව බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය පවසයි. දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 13 ක් තුළින් මේ මස 13 වැනිදා අවසන් වන විට ඉහත තත්වය වාර්තාවී ඇති අතර සෙසු කොට්ඨාස තුන තුළින් ආසාදිතයින් කිසිවෙක් වාර්තාවී නොමැත. ඉහත ආසාදිතයින්ගෙන් 20 දෙනෙකු පස්සර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පදිංචිකරුවන්ය. බණ්ඩාරවෙල
කොට්ඨාසයේ 11 දෙනෙකුද, හපුතලේ හා හල්දුම්මුල්ල කොට්ඨාසවලින් 09 දෙනෙකු බැගින්ද ඌව පරණගම කොට්ඨාසයේ 07 දෙනෙක්ද වාර්තාවී ඇත. වැලිමඩ කොට්ඨාසයෙන් 06 දෙනෙක්ද, ලුණුගල හා මහියංගනය යන කොට්ඨාසවලින් 05 දෙනෙකු බැගින්ද ඇල්ල කොට්ඨාසයෙන් 04 දෙනෙකුද බදුල්ල හා හාලිඇල කොට්ඨාසවලින් 02 දෙනෙකු බැගින්ද කන්දකැටිය හා සොරණාතොට යන කොට්ඨාසවලින් එක් අයෙකු බැගින්ද වාර්තා වී ඇත. මීගහකිවුල හා රිදීමාලියද්ද යන කොට්ඨාසවලින් මේ වන විට එකද කොවිඩ් ආසාදිතයෙකු හෝ වාර්තා වී නොමැත.

ඊට අමතරව ඉහත ආසාදිතයින්ගේ ආශ්‍රිතයින් ඇතුළුව දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 15 තුළම කොවිඩ් 19 ආසාදනය වී ඇති බවට සැකපිට පුද්ගලයන් 1553දෙනෙකු විවිධ ස්ථානවල නිරෝධායනයට ලක්කර සිටින බවද බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය සඳහන් කරයි.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.