බටුගම්මනට අලුත් බසයක්

බලන්ගොඩ  බටුගම්මන  හරහා  කොටුවැල්පොළ   දක්වා  ධාවනය  වු   ඉතා  පැරණි   තනි  දොරටුවෙිි  ශ්‍රී  ලංගම  බස්  රථය  වෙනුවට  දොර දෙකේ  නව  බස්රථයක්  ධාවනයට යෙදවිම සදහා  ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ  බලන්ගොඩ  ඩිපෝව විසින්  පෙරේදා (01) දා  කටයුතු   කරනු ලැබිය.


එම  මාර්ගයේ  මීට පෙර  ධාවනය  වු වසර  විසිපහකටත්   වඩා  පැරණි  කුඩා  බස්රථ හේතුවෙන්  පාසල්  දරුවන් ඇතුළු  මගී  ජනතාව  දැඩි  අපහසුතාවට පත්ව සිටියහ. ප්‍රමාණවත්  නව  බස්   රථය  යෙදවීමත් සමග   බටුගම්මන, කහටපිටිය, හපුගහ කුඔුර, මිරිස්වත්ත, කොටුවැල්පොළ  ඇතුළු ප්‍රදේශ රැසක  මගී  ජනතාවට  සෙත  සැළසේ.
බලන්ගොඩ ප්‍රාදේශිය සභා මන්ත්‍රී  චමින්ද අරුණ නිශාන්ත  මහතාගේ සහ  හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රී අකිල සාලිය එල්ලාවල මහතාගේ  ඉල්ලීමක්  මත   බලන්ගොඩ  ඩිපෝවේ  කළමනාකරු විසින්  එම  නව බස්රථය  ධාවනයට  එක්  කර  ඇත. මේ  සම්බන්ධයෙන් ප්‍රදේශයේ  මගී  ජනතාව  බලන්ගොඩ ඩිපෝවට සිය  ස්තුතිය පළ  කර  සිටිති

නලින්ද සම්පත්

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *