පොල් අපනය⁣නයේ ජාවාරමක් හෙළිවෙයි. වැඩිදුර විස්තර බලාපොරොත්තු වෙන්න.

ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම පොල් නිෂ්පාදන හා අපනයන සමාගමක් වන එස් ඒ සිල්වා සමූහ ව්‍යාපාරය මහා පරිමාණ ජාවාරමක් සිදු කර ඇති බවට හෙළිදරව් වී තිබෙනවා. වැරදි කේතයක් (HS code)  භාවිත කරමින් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට පොල් අපනයනය කිරීමටයි එම සමාගම උත්සාහ දරා ඇත්තේ. භාණ්ඩ අන්තර්ගත කන්ටේනර් බහාලුම් තොගය මේ වන විටත් රේගුව විසින් මුද්‍රා තබා තිබෙනවා. වැඩිදුර විමර්ශන ක්‍රියාත්මකයි.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *