පුනරීන්හී සුළං හා සූර්ය විදුලිබල උද්‍යානයක් ඉදි වේ

මෙරට දෙවන පුනර්ජනනීය බලශක්ති උද්‍යානය ඉතා ඉක්මනින් ඉදිකරන බව සූර්ය බල, සුළං හා ජල විදුලි ජනන සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය, දුමින්ද දිසානායක පවසයි. පුනර්ජනනීය බලශක්තියක් ලෙස සුළං බලය භාවිතා කරමින් මෙගවොට් 390ක් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එකතු කරන එය පුනරීන් හී ඉතා ඉක්මනින් ඉදිකිරීම අරඹන බව ඔහු පවසයි. පුනර්ජනීනය බලශක්තිය ඉදිරියේදී වැඩියෙන් භාවිතා කිරීම තුළින් ජනයාට අඩුමිලට විදුලිය සැපයීම රජයේ අපේක්ෂාව බවද ඇමතිවරයා පෙන්වා දෙයි.

පුනරීන් හී සුළං විදුලි බලාගාරය ඉදිකිරීම සම්බන්ධයෙන් නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡාවක් පසුගියදා පැවැත්විණ. කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවති මෙම රැස්වීමේදී ඉඩම් පවරාගැනීම, මහජනයාට ප්‍රතිලාභ ලැබෙන අන්දම සහ දුර්මත දුරු කිරීම ගැන සාකච්ඡා කරන ලදී. මෙහිදී මාධ්‍ය අමතා අදහස් දැක්වූ රාජ්‍ය ඇමති දුමින්ද දිසානායක පැවසුවේ රජයේ අවසන් අරමුණ ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රතිලාභ ජනතාවට ලබාදීම බවයි. වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ ඇමති දුමින්ද දිසානායක “පූනරීන් පුනර්ජනනීය බලශක්ති උද්‍යානයේ පළමුවැනි අදියර ඉතාමත් කෙටි කාලයක් තුළ  ආරම්භ කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අවශ්‍ය සියලු සහයෝගය අපිට රජයේ නිලධාරීන්ගෙන් ලැබුනා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා පූනරින් පුනර්ජනනීය බලශක්ති උද්‍යානය හරහා සුළං විදුලි බලාගාරයෙන් මෙගා වොට් 240 ක් ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට එකතු කරන්න. ඒ වගේම මෙගා වොට් 150 ක් සූර්ය බලාගාර පද්ධතිය මගින් විදුලිය ජනනය කරන්නත් අපි
බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ අනුව මෙගා වොට් 400 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට එකතු කරන්න පුලුවන්කම ලැබෙනවා. මේක රටේ පුනර්ජනනීය බලශක්තිය හරහා ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට එක් ස්ථානයකින් එකතු වෙන්න යන විශාලම විදුලි බලාගාරය විදිහට හඳුන්වන්න පුලුවන්කම තියෙන්නේ ඒකයි. ‌මේ ව්‍යාපෘති ටික අපි පුනර්ජනනීය බලශක්ති  උද්‍යානයක් ලෙස සංවර්ධනය කරන නිසා, ඉඩම් ලබා ගැනීම ඇතුළු අවශ්‍ය අවසර සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය හරහා ලබා ගත් පසු තමයි අපි මේ කටයුතු ආයෝජකයින්ට භාර දෙන්නේ, ඒ නිසා මේ අවසර ලබා ගැනීම් ඇතුළු රාජකාරී කටයුතු සඳහා යන කාලයට අමතරව මාස 06 – අවුරුද්දක් ඇතුළත මේ
පුනරීන් බලාගාරය අවසන් කරන්න අපිට හැකියාව තියෙනවා.

මේ සඳහා ආයෝජකයෝ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ලංකාව ඇතුළත හෝ පිටරට ඉන්න ඕනෑම ආයෝජකයෙකුට මේ සඳහා ආයෝජනය කරන්න ඉල්ලුම් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඕනෑම අලුත් තාක්ෂණයක් ගමට එන කොට, ප්‍රදේශයකට එන කොට ග්‍රාමීය ජනතාව ටිකක් සැකෙන් බලන එක අපිට පිළිගන්න වෙනවා. ඒ පිළිබඳව අපි පුදුම වෙන්නේ නෑ, මේ නිළධාරීන්ට අපි ඡායාරූපවලින් පෙන්නුවා ඉන්දියාවේ ගමේ වගාවන් කරන ගමන් මේ සුළං බලාගාර පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ප්‍රදේශයේ කෘෂිකර්මාන්තයට, ගව පාලනයට, ධීවර කර්මාන්තයට මේ බලාගාරය මගින් කිසිදු හානියක් සිදු වන්නේ නෑ. අපේ අවසන් අරමුණ වෙන්නේ විදුලි බලය අඩු මුදලට ලබා දීම, මන්නාරමේ මෙගා වොට් 100 හරහාත් ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට විදුලි ඒකකයක් රුපියල් 10 කට වඩා අඩු මුදලකට අපිට එකතු කර ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. පූනරීන්වලත් අඩු මුදලකට විදුලි ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කරන ගමන් අවසානයේ අපේ ඉලක්කය වෙන්නේ සමස්ථ ජනතාවටම මේ පූනර්ජනනීය බලශක්තියේ එකතු වීමෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභය බෙදා දීම
තමයි.”

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *