ප්‍රමිතියකට නැති කාබනික පොහොරෙන් බෝ වූ පාසි හෙණහුරා වැලිමඩ ගොවීන්ට පහර දෙයි

වැලිමඩ කුමාරගේ

 

ආණ්ඩුවේ කාබනික පොහොර නිසා බෝ වූ පාසි විශේෂයක් සිය කුඹුරු වල ඉතා සීග්‍රයෙන් පැතිර යෑම නිසා තම කුඹුරු වල මෙවර වගා කන්නයේ වී වගාව සිදු කර ගැනීමට නොහැකිව තමන් මහත් අන්ත අසරණ තත්වයට පත්ව ඇතැයි ඌව පරණගම අඹගස්දෝව වල්කණිටිය යාය ගොවින් පවසති.

වල්කණිටිය යායේ මෙවර වී වගාව කිරීම සදහා ගොවින් ගොයම් තවාන් දමා සුදානම් වෙමින් පැවතියද මඩ කුඹුරු වල පාසි විශේෂයක් පැතිර ගොස් ඇති නිසා වගාව සිදු කිරීමට නොහැකිව ගොවින් සිටින අතර ගොයම් තවාන් වලටද මෙම පාසි ආක්‍රමනය බෝවි ඇතැයි ගොවින් කියති. ගොවින් කියා සිටින්නේ මෙම පාසි ඉවත් කිරීම තමන් විසින් සිදු කලද නැවත ඉතා සිග්‍රයෙන් පාසි පැතිර යන බව පවසන ගොවින් කියා සිටින්නේ ගොයම් තවාන් වල ගොයම් පැල වල වසා ගෙන මෙම පාසි පැතිර යමින් පවතින බවයි. මේ තත්වයක් තුල මෙම කුඹුරු වල වි වගාව සිදු කලහොත් තමන් අපේක්ෂා කරන අස්වැන්න ලබා ගැනීමට නොහැකි වන බව ගොවින් කියති. එයට හේතුව ලෙස ගොවින් කියා සිටින්නේ වි වගාවේදී ඉහල අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමට නම් ගොයම් ගස මුලට හොදින් හිරු එළිය ලැබිය යුතු බවත් මෙලෙස පාසි බෝ විම නිසා එම තත්වය ඇති නොවිම නිසා අස්වැන්න නිසියාකරව ලබා ගැනීමට නොහැකි විමයි.

පසුගිය කන්න වල වගාවන් සදහා රසායනික පොහාර නොමැති විම නිසා වගාවන්ට යෙදු කාබනික පොහොර නිසා මෙලෙස පාසි බෝ වන්නට ඇතැයි ගොවින් සැක කරයි. කාබනික පොහොර නිසි ප්‍රමිතියකින් තොරව වෙළද පොලට නිකුත් කර තිබු බවත් බොහොමයක් දෙනා වැව් වල ඇති පාසි වර්ග එකතු කර ඒවා දිරීමට ඉඩ හැර තවත් ද්‍රව්‍ය කලවම් කර කාබනික පොහොර ලෙස ගොවින්ට එවීම නිසා මෙම තත්වය ඇති වු බවටයි ගොවින් කියා සිටින්නේ.

ගොවින් රජයේ කෘෂිකර්ම බලධාරින්ගේ අවධානය මේ ගැන යොමු කර තම වගාකටයුතු නිසි අයුරින් සිදු කර ගැනීමට මෙම පාසි වසංගතයට යම් විසදුමක් ලබා දෙන ලෙස ගොවින් ඉල්ලා සිටි.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *