පවුල් විසි දහසකට ගෙවල් නැති පවර බදුල්ල

බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් දමයන්ති පරණගම පවසන අන්දමට බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් විසි දහස් හයසිය විස්සකට ජීවත් වීම සදහා සුදුසු නිවෙස් නොමැත. ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් නැංවීමේ කමිටුවේ බදුලු දිසා වැඩසටහනේදී ඇය මේ තොරතුරු ඉදිරිපත් කළාය. බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ වෙසෙන පවුල් 268579ක් අතුරින් ක්‍රමවත් නිවාස ඇත්තේ පවුල් 243541කට පමණි. ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ දත්තවලට අනුව පවුල් විසිදහස ඉක්මවන ගණනකට නිසි නිවාස පහසුකම් නැත.

දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරිය පවසන්නේ සිය දිසාවේ පොල් අතු සෙවිලි කළ නිවාස 136ක්ද පවතින බවයි. ඒ අතර 10748කට නිවාස ඉදි කර ගැනීම සඳහා සුදුසු ඉඩම් නැත.  කෙසේ වෙතත් වතුකර ජනයාගේ ඉඩම් ගැටලු පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්නේ නම් මෙම අගය තවත් ඉහළ යා හැකිය. වතු සමාගම් 07ක් යටතේ ඇති තේ වතු 63ක ජනයාට නිවාස ලබා දීම සඳහා ඉඩම් වෙන් කර ගැනීමද ගැටලුවක් බව ඇය පැවසුවා ය.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *