පඩි කැපුවොත් බලාගෙනයි – අධ්‍යාපන අනධ්‍යයන සේවකයෝ

සිය පෞද්ගලික  අදහසක්  අනුව  ජනාධිපති  ලේකම්  කාර්යාල  ලිපි  ශීර්ෂය  යටතේ  රජයේ  අමාත්‍යාංශ  හා දෙපාර්තමේන්තු  වෙත  යොමු  කර  ඇති  ලිපිය මත  රජයේ  සේවකයින්ගේ  මැයි  මස  වැටුපෙන්  සම්පූර්ණ  වැටුප  හෝ  වැටුපෙන්  අඩක්  නොඑසේනම්  සතියක හෝ  දිනයක  වැටුප  වැන්දඹු  අනත්දරු  අරමුදලට  පරිත්‍යාග  කරන  ලෙස  සිදුකර  ඇති  ඉල්ලීම  අධ්‍යාපන  අනධ්‍යයන  සේවකයින් විසින්  සම්පූර්ණයෙන්ම  ප‍්‍රතික්ෂේප  කරන  අතර,  දැනටමත්  අනධ්‍යයන  සේවකයින්  අපේ‍්‍රල්  මස  වැටුපෙන්  කොවිඩ්-19  අරමුදල සඳහා  දිනක  වැටුප  පරිත්‍යාග  කර  ඇති බැවින්  තවදුරටත්  බලහත්කාරයෙන්  කිසිදු  මුදලක්  අය  නොකර  ගන්නා  ලෙසත්  එමෙන්ම  අධ්‍යාපන  සේවකයින්ගේ වැටුපට  කිසිදු  අයුරකින්  අත  නොතබන  ලෙසත්   දන්වා  අධ්‍යාපන අනධ්‍යයන සේවක සංගමය ජනාධිපති ලේකම්වරයාට ලිපියක් යවා ඇත.

රාජ්‍ය  සේවකයින්  ඔවුන්ගේ  පෞද්ගලික  අවශ්‍යතා  වෙනුවෙන්  බැංකු  ණය, අධ්‍යාපනික  ණය  හා  ආපදා  ණය  ආදිය  ලබා  ගනිමින්  ඉතාමත්  අසීරු  ලෙස  කටයුතු  කරන අතර  ඔවුන්ගේ අපේ‍්‍රල්  මස  වැටුපෙන්ද  උක්ත  ණය  මුදල්වලට  අදාළ  වාරික  අය  කර  ගෙන  ඇති  බව  නොරහසකි. රජයේ  දූෂණ  අක‍්‍රමිකතාවලින්  මහජන  මුදල්  කොල්ලකෑ  සියලු  පුද්ගලයන්ට  එරෙහිව  පත්  කළ  කොමිසම්  සභා නිර්දේශ  අනුමත  කර  රජයට  අහිමි  වූ  එම  අතිවිශාල  ධනස්කන්දය  රජයට  අයකර  ගැනීමට  කටයුතු  කරන  ලෙසත්,  රජයේ සේවකයින්ගේ  වැටුපට  අත  නොතබන  ලෙසත්,  එසේ  බලහත්කාරයෙන්  අත  තැබීමෙන්  වෘත්තීය  ක‍්‍රියාමාර්ගවලට  අවතීර්ණ වීමට  පසුබිම  නිර්මාණය  වන  බවද  අධ්‍යාපන අනධ්‍යයන සේවා සංගමය සිය ලිපියෙන් අවධාරණය කරයි.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *