නාවලපිටිය වතු පාසලක සිසුන් 15කට කොවිඩ්

නාවලපිටිය පස්බාගේ කෝරළේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍යය නිලධාරි කාර්යාලය යටතේ පාලනය වන වෙස්ට්වොල් දමිළ මහා විද්‍යාලයේ පාසල් සිසු සිසුවියන් 15 දෙනෙකුට සහ ගුරුවරියකට කොවිඩ් -19 වෛරසය අසාදනය වී තිබෙන බව තහවුරු වීමෙන් පසු ඔවුන් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයක් වෙත යොමු කිරිමට පියවර ගත් බව එම සෞඛ්‍ය වෛද්‍යය නිලධාරි කාර්යාලයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂක සින්නන් මෝහන් මහතා පවසයි.

නාවලපිටිය වෙස්ට්වොල් වතු යායේ 112 දෙනෙකු පි.සි.ආර් පරික්ෂණයට භාජනය කළ බවත් එහි වාර්තා අනුව  22 නෙකුට    කොවිඩ් -19 වෛරසය අසාදනය වී තිබෙන බව තහවුරු වු බවත් ඒ මහතා කීය.

කොවිඩ් අසාදනය වී තිබෙන්නේ වෙස්ට්වොල් දමිළ මහා විද්‍යාලයේ 07 සහ 11 වසර පංති වල අධ්‍යාපනය ලබන වයස අවු 14 සහ 16 වයස් කාණ්ඩ වල සිසු පිරිසකට බවද මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයා පැවසුවේය.

කොවිඩ් -19 වෛරසය අසාදනය වූ පාසැල් සිසුන් අධ්‍යාපනය ලබන වෙස්ට්වොල් දමිළ මහා විද්‍යාලය සෙසු ආශ්‍රිතයන් හදුනා ගැනිමට පරීක්ෂණ සිදු කරන බවත් පාසැල ඉදිරියට පවත්වාගෙන යනවාද යන්න පිලිබඳ තීරණය සෞඛ්‍ය වෛද්‍යය නිලධාරිවරයාගේ උපදෙස් මත ලබා ගන්නා බවත් මෝහන් මහතා පැවසුවේය.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.