නගර සභාවේ ඉඩමට බලෙන් ඇතුළු වූ පිරිස හා ලිදුල සභාපති ගැටුමක

තලවකැලේ ලිදුල නගර සභාව යටතේ පාලනය වන තලවකැලේ දෙව්සිරිපුර ප්‍රදේශයේ අක්කර 4 ½ පමණ ඉඩම් කැබැල්ලක් තලවකැලේ ප්‍රදේශවාසින් පිරිසක් විසින් නගර සභාවේ අනුමැතියකින් තොරව අත්පත් කරගෙන තාවකාලික කුඩාරම් ඉදි කර ඇති බව තලවකැලේ ලිදුල නගර සභාවේ වැඩ බලන සභාපති එස්.භාරතිදාසන් මහතා පැවසිය.

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් තලවකැලේ දෙව්සිරිපුර ප්‍රදේශයේ පැරණි සුසාන භුමිය අසල අක්කර 9 කින් යුත් ඉඩමෙන් අක්කර පහක පමණ ඉඩමක නිවාස යෝජනා ක්‍රමයක් දියත් කර තිබු අතර , එම ඉඩමේ අක්කර 4 ½ පමණ කොටසකුයි මෙසේ (10) දින අත්පත් කරගෙන ඇත්තේ.

එම ඉඩම අත්පත් කරගත් තලවකැලේ ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් කියා සිටින්නේ තමන්ට වසර ගණනාවක සිට ඉඩම් කැබැල්ලක් හෝ නිවසක් නොමැති බවත්, වසර ගණනාවක සිට කුලි පදනම මත ලබාගත් නිවාස වල තවදුරටත් පදිංචිව සිටින බවයි.

පසුගිය මැතිවරණ කාලයේ ඉඩම් නොමැති අයට ඉඩම් ලබාදෙන බවට දේශපාලඥයින් පොරොන්දු වුවද එම පොරොන්දු ඉටු නොකල නිසා තමන් මෙසේ කොටගල ප්‍රාදේශිය සභා බල ප්‍රදේශයේ ඉඩ කැබැලි කිහිපයක් අත්පත් කරගත් බවත්, එම ඉඩම් කැබැල්ලෙන් තවත් ඉඩම් කිහිපයක් තලවකැලේ ලිදුල නගර සභාවේ නාගරික මන්ත්‍රිවරුන් සහ දේශපාලන අධිකාරිය සමග සම්බන්ධකම් පවත්වන කිහිප දෙනෙකුද අත්පත් කර ගැනිමට කටයුතු කරමින් සිටින බවයි.

තලවකැලේ ලිදුල නගර සභාවේ සභාපතිවරයා තලවකැලේ පොලිසියට පැමිණිල්ලක් කර පොලිස් නිලධාරින් සමග නගර සභාව සතු යැයි කියන ඉඩමේ අනවසර ඉදි කිරිම් ඉවත් කිරිමට යාමේදි එම ඉඩම් අත්පත් කරගත් පිරිස සභාපතිවරයා අතර (11) දින උණුසුම් තත්ත්වයක්ද ඇති විය.

තලවකැලේ ලිදුල නගර සභාවේ සභාපතිවරයා එම ඉඩම් අත්පත් කරගත් පිරිසගේ දැඩි විරෝධය මැද්දේ එම ඉඩම නගර සභා සේවකයන් යොදා තාවකාලික වැටක් ඉදි කරනු ලැබුහ.

තලවකැලේ පොලිසියේ නිලධාරින් ඉඩම් අත්පත් කරගත් අය හමුවේ කියා සිටියේ මේ සම්බන්ධයෙන් පොලිසියට නගර සභාවෙන් පැමිණිල්ලක් කර ඇති බවත්, එම පැමිණිල්ල අනුව ඉඩම් අත්පත් කරගෙන ඇති අය ඉඩමේ අයිතිය සම්බන්ධයෙන් නිතියානුකුල ලිඛිත ලියකියවිලි  ඇත්නම් එය පොලිසිය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලෙසයි.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.