දේශපාලන වුවමනාවට මැදවච්චියේ වැවක සොරොව්ව වසයි

බලධාරින්ගේ උපදෙස් පරිදි සොරොව්ව වසා දමා සිය කුඹුරු යල් කන්නයේ වගා කිරීම සඳහා වැවෙහි ජලය ලබා දීම නවතා දමා ඇති බව මැදවච්චිය අංක 42 තුලාන කිඩවරම්කුලම ගම්මානයේ ගොවීහු පවසති.

පෙර කන්න රැස්වීමේදී කිඩවරම්කුලම, පැරකුම් ගොවි සමිතිය තීරණය කර තිබුණේ වැවේ වතුර යල් කන්නයේ කුඹුරු කිරීමට ප්‍රමාණවත් වීම නිසා අක්කර 28 ක වැවට ආසන්න කුඹුරු වැපිරීමටයි. ඒ 1994 අංක 13 දරන වාරිමාර්ග (සංශෝධිත) පනතේ 05 වන වගන්තියේ 05 වන අනු වගන්ති ප්‍රකාරව පැවරී ඇති බලය මතයි.  එම තීරණයට අනුව ගොවි පිරිසක් වගාවට බිම සැකසූ  නමුත්  පොදුජන පෙරමුණෙහි දේශපාලන ආධාරකාරියකගේ වුවමනාව මත බිම සැකසූ කුඹුරුවලින් කොටසක් බලහත්කාරයෙන් ලබා ගැනීමට පිරිසක් ගත් උත්සාහයේ ප්‍රථිඵලයක් ලෙස බලධාරින් වැවේ සොරොව්ව වසා දැමීමට කටයුතු කළ බව කිඩවරම්කුලම, පැරකුම් ගොවි සංවිධානයේ සභාපතිවරයා පවසයි.

“අපේ වැවේ හොරොව්ව ඒ.ජී මහත්තයාගේ උපදෙස් පරිදි වහන්න කිව්වා. අපි සැකසූ කුඹුරු බිම් ගමේ සිටි පොහොට්ටු පක්ෂය නියෝජනය කර ප්‍රාදේශීය සභා තරග කරමින් පරාජය වූ අපේක්ෂිකාවක් තමන්ගේ දේශපාලන ආධාර කල්ලියකට බලහත් කාරයෙන් ලබා ගැනීමේ අරමුණින් අපිට මේ විනාශය අද ලඟා කළා. අපි යල් කන්න වෙනුවෙන් සියල්ල කලේ ණය වෙලා. ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකයෙන් තමයි මේ රටේ සියලු බිම් රටට මෙම මොහොතේ ශක්තියක් වීමේ අරමුණින් ගොවිතැන් කරන්න කිවුවේ. අපි ඒක කළා. නමුත් එදා එල්. ටී.ටී ය කළ දේ අපිට අද මේ ප්‍රදේශයේ නිලධාරින් දේශපාලකයින්ගේ බලපෑම් මත කරනවා. ජනාධිපතිතුමනි. අපිට සාධාරණය ඉටු කරලා දෙන්න කියලා අපි රටේ නායකයගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.” යැයි තමන්ට සිදුව ඇති අතවරය පිළිබඳ අදහස් දක්වමින්  කිඩවරම්කුලම, පැරකුම් ගොවි සංවිධානයේ සභාපති ඩී. පියන්ත රංජන මහතා පවසයි.

කිඩවරම්කුලම, පැරකුම් ගොවි සංවිධානයේ සාමාජික උපාලි රංජිත් ගොවි මහතා පවසන්නේ, මේ කරපු වැඩේ නිසා මේ ගමේ දුප්පත් ගොවීන්ගේ වපුරන්න තිබුණු බිත්තර වී කිලෝ 2000 ක් පුස් කෑවා. විනාශ වුණා. හේ සියල්ල සිදු වුණේ සොරොව්ව වහපු නිසා. ඇමතිවරුන්ගෙ බලපෑම් නිසා. මම මරණාධර සමිතියෙනි ණයට රුපියල් 20000 ක් අරගෙනයි මෙවර කුඹුරු වැඩ කරන්න පටන් ගත්තේ. අපි අසරණයි මහත්තයෝ. අපිට මේ කුඹුරු කරන් නිදහසේ හුස්ම ගන්න වටපිටාව හදලා දෙන්න කියලයි මම බලධාරින්ගෙන් ඉල්ලන්නේ.” යනුවෙනි.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *