දිවි සටනේ දිරිය කතුන්

 දිවි සටනේ දිරිය කතුන්

වැවේ මාලු අල්ලා පවුල රකින පවුලින්.

ඔවුනොවුන් අභියස කඳුලු හෙලා, හව්හරණට  කවුරුත් නැතිව අසරණව සිටියත් තම අත සෙවනැල්ල  කරගෙන ජීවන යාත්‍රාව උඩුගංබලා පදවන වයස අවුරුදු 64ක මවකි ඇය. අවුරුදු  16ක පමණ කලක සිට එක්තැන්ව සිටින ස්වාමිපුරුෂයත් අවුරුදු 4ක සිට ඇවිදීමට නොහැකි (රනිල් සුරංග)  පුතත්, එම පුතාගේ දියණියත් හොඳින් රැකබලාගෙන ඔරුවෙන් ගොස් මාලු අල්ලා විකුණා මෙම පවුල ජීවත් කරවන එල්. පී.  පවුලින් මහත්මිය හම්බන්තොට ගොන්නෝරුව පදිංචිව සිටී.

“මම මේ රැකියාව කරන්නේ  ජීවත් වෙන්න මඟක් නැති නිසයි.   මගේ මහත්තයා මියගියා. ආබාධිත පුතා  ජීවත්කරවන්න තමා මම උත්සාහ ගන්නේ. පුතාගේ නෝනා ආයතනයක වැඩට  යනවා. එයාලගේ දුව බලාගන්නෙත් මමයි. මමත් දෙවෙනි පුතත්, මුනුපුරත් ඔරුවෙන් ගිහින් වැවේ දැල්  එලනවා. ලොකු ලීයකින් වතුරට ගහලා මාලු අපේ දැල පැත්තට ගෙන්වා ගන්නවා. ඒ විදියට අල්ලා ගන්නා මාලු විකුනා  මුදල තුන්දෙනා අතර බෙදා ගන්නවා. සමහර දවස්වල ඉතාම සුලු මුදලක් ලැබෙන්නේ. දැන් මට වයසයි. මේ රැකියාව කරන්න  අමාරුයි. එහෙමයි කියලා අපි ජීවත්වෙන්නේ කොහොමද? හිටපු ධීවර ඇමතිතුමා (උපුල් මහත්තයා) මේ ඔරුව දුන්නේ. ගොන්නෝරුව ජනශක්ති බැංකුවේ  නිලධාරීන් නිතර අපි ගැන සොයා බලනවා. හැඬිල්ල වැව තමා අපේ කඳුලු දරාසිටින්නේ.” යයි ඇය පැවසීය.  

වින්තා ඉවෝනි දෙබරවැව

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *