දම්බරාව ගොවි ජනපදයේ ගොවි නායකයිනුත් කන්න රැස්වීමෙන් පිටව යයි

ගිරාඳුරුකෝට්ටේ ,චාමින්ද බුලත්සිංහල

දම්බරාව ගොවිජනපද ව්‍යාපාරයට අයත්, දම්බරාව,සොරබොර, මාපාකඩ වැව කොටස් තුනේ ගොවි සංවිධාන පහළවක නිලධාරීන් කැඳවා ඉදිරි කන්නය සඳහා පැවැත්වෙන කන්න රැස්වීම අද උදෑසන
දම්බරාව නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ කාර්යාලයේ දී පවත්වන ලද අතර මේ සඳහා ගොවි සංවිධාන නියෝජිතයින් සහ බදුල්ල අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් නිරෝෂා හපුහින්න මහත්මිය ද
ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ
අයේශා ගුණවර්ධන මහත්මිය ද
මහියංගන ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා ඇතුළු රාජ්‍යය නිලධාරීන් රැසක් සහභාගි වූ අතර
ගොවි නියෝජිතයින් සහ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ කන්න රැස්වීම පැවැත්වෙන අතරතුර ගොඩනැගිල්ලෙන් පිටත
ගොවි විරෝධතාවයක් ද සිදු කරන ලදී.
විරෝධතාවයට එක් වූ ගොවීන් පවසා සිටියේ මෙම කන්නය සඳහා අවශ්‍ය රසායනික පොහොර ලබා දෙන ලෙසයි.

කන්න රැස්වීම අතරතුර විටින් විට උණුසුම්කාරී තත්වයන්ද ඇති වූ අතර
ගොවීන්ගේ ඉල්ලීම වූයේ 50% කාබනික පෝර ද සියයට පනහක් රසායනික පොහොරද ලබා දෙන ලෙසයි.
නමුත් එයට රාජ්‍ය නිලධාරින්ගේ නිසි පිළිතුරක් නොලැබෙන බැවින් ඔවුන් රැස්වීම් සභාව වර්ජනය කර එතැනින් නැගිට පිටතට පැමිණ මාධ්‍යයට අදහස් දක්වන ලදී. ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම වන්නේ ජලය ලබා දුන්නද, රසායනික පොහොර
නොමැතිනම් ඉදිරි කන්නය වගා කළ නොහැකි තත්ත්වයක් ඇති වන බවත්
කවුඩුල්ල ගොවියන්ට ඔවුන්ගේ උපරිම සහයෝගය ලබාදෙන බවත්ය. එසේම
ඔවුන් වැඩිදුරටත් පවසන්නේ අපේ රටේ ගොවීන් නැගිටිය යුතු කාලය එළඹ ඇති බවයි.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.